Emmanuelparochie

God die met ons is en bij ons wil zijn

Laatste nieuws

God met ons

Emmanuelparochie

De Emmanuelparochie maakt een deel uit van het Vicariaat Deventer van het Rooms-Katholieke Aartsbisdom Utrecht. De naam van onze parochie: “Emmanuel”, zegt veel over onze missie in het leven van alle dag. Over de boodschap die we als pastores te verkondigen hebben. Zij zegt ook iets over God zelf, namelijk dat Hij een God-met-ons is en wil zijn en geen God-ver-weg. 

God blijft niet hoog en verheven boven in Zijn hemel de boel hier op aarde gade slaan, maar Hij wordt mens in de persoon van Jezus Christus. Hij komt hoogst persoonlijk naast ons staan in ons dagelijks leven, met alle hoogte- en dieptepunten die daarbij horen. Hij is met ons en dat is misschien wel dé kern van het evangelie, waar wij als parochie letterlijk in woord en daad van willen getuigen in onze wereld van vandaag.

11 geloofsgemeenschappen

De Emmanuelparochie bestaat uit 11 locaties in Noord-Oost Salland.

God is met ons

Hij wil naast ons staan en ons helpen in ons leven van alledag met hoogte- en dieptepunten.

Zichtbare tekens van een onzichtbare werkelijkheid, 
waarin Gods liefde voor de mensen zichtbaar en duidelijk wordt gemaakt.

7 Sacramenten

Doopsel

Door het ontvangen van het doopsel wordt diegene die het ontvangt, kind van God.

Eucharistie

De Bron en het hoogtepunt van het christelijk leven: Het delen van brood en wijn, lichaam en bloed van Jezus Christus.

Vormsel

Voltooiing en bezegeling van je doopsel waarbij je de kracht van de Heilige Geest ontvangt.

Huwelijk

Een eeuwige verbintenis tussen man en vrouw, gesloten ten overstaan van God en de Kerk.

Wijding

Een leven gewijd aan God. Jezelf ten dienste stellen van Hem en de gemeenschap.

Biecht / Gods barmhartigheid

Je legt aan God voor wat scheiding brengt tussen jou en Hem en Hij neemt het van je weg en herstelt jouw verbond met Hem.

Ziekenzalving

Zalving met gewijde olie, voor kracht en ondersteuning voor hen die ziek en/of stervend zijn.

We stellen graag aan u voor

ons pastoraal team

Benoemd tot pastoor sinds 1 september 2018.
André Monninkhof
Pastoor, priester
Benoemd tot pastoraal werkster sinds 1 juni 2016.
Marga Klein Overmeen - Groot Zwaaftink
Pastoraal Werker
Benoemd tot pastoraal werker sinds 1 maart 2006.
Joop Butti
Katecheet, pastoraal werker
Benoemd tot parochievicaris sinds 1 december 2019.
Hans de Vries
Parochievicaris, priester

Wil je meer weten over het geloof, zit je met iets en wil je dat bespreken?

Ga in gesprek met een pastor


Volg ons op Social Media

Over ons

De Emmanuelparochie bestaat uit 11 geloofsgemeenschappen en maakt deel uit van het Vicariaat Deventer van het Rooms-Katholieke Aartsbisdom Utrecht.

ANBI nummer van de parochie:

Instelling: Parochie Emmanuel

Vestigingsplaats: Heino

RSIN nummer: 8241.38.685  – dit is het ANBI nummer

Neem voor giften en legaten contact op met het secretariaat.