Emmanuelparochie

God die met ons is en bij ons wil zijn

Laatste nieuws

Together

De Katholieke Vereniging voor Oecumene vraagt uw aandacht en betrokkenheid voor de bijeenkomst van jongvolwassenen in Rome aan de vooravond van de synode aldaar.

Lees verder »

Volg ons op Social Media