Parochiebestuur

Het parochiebestuur beheert de financiën en gebouwen en verzorgt de organisatie en communicatie binnen de parochie. Ze schept voorwaarden voor het pastoraat en adviseert het pastoraal team over parochiebeleid.

Het parochiebestuur bestaat uit:

A.G.M. (André) Monninkhof, pastoor en voorzitter. Eindverantwoordelijk voor bestuurlijke en inhoudelijke (pastorale) activiteiten in de parochie. Mail: monninkhof@hetnet.nl, tel. 06 22 78 61 51

G.P. (Gerard) Boekel, vice-voorzitter. Heeft belangrijke taak in de voorbereiding en het voorzitten van de vergadering. Hij neemt de pastoor waar bij diens afwezigheid voor de bestuurlijke activiteiten. Mail: gpboekel@kpnmail.nl, tel. 06 19 73 40 99

I. (Irma) Viskaal, secretaris parochiebestuur. Zorgt voor afstemming tussen het centrale parochiesecretariaat en de locatiesecretariaten, én de afstemming met de secretaresse van het pastoraal team. Mail: secretaris@emmanuelparochie.nl, tel. 0523 61 72 58

L. (Leo) Broeks, penningmeester en lid van het dagelijks bestuur. Bewaakt en beheert onder andere de financiële middelen van de parochie. Mail: penningmeester@emmanuelparochie.nl, tel. 06 23 71 54 54

B. (Bert) Lenferink, onroerendgoedzaken, zoals beheer van kerkgebouwen, pastorieën en bezittingen en heeft hierbij afstemming met de locatieraden. Mail: lenferinkbert95@gmail.com, tel. 06 21 27 03 05

R. (Rens) Bosma, jeugd en jongeren, houdt contact met de jeugd- en jongerengroepen in de parochie. Mail: rensbosma@home.nl, tel. 06 21 27 03 05

Het parochiebestuur werkt vanuit het Algemeen reglement parochiebesturen.