Pastoraal team


Leden van het pastoraal team:

Pastoor 
mr. drs. A.G.M. (André) Monninkhof, priester
06 22 78 61 51 

monninkhof@hetnet.nl
Vrije dag(en): Zaterdag t/m 16.00 uur en Dinsdag ná 17.00 uur

Parochievicaris
J.W. (Hans) de Vries, buiten dienst
06 45 29 02 66
prhansdevries2020@gmail.com
Vrije dagen: Maandag + Donderdag v.a. 12.00 uur t/m Vrijdag

Pastoraal Werker
M. (Marga) klein Overmeen-Groot Zwaaftink

06 18 27 64 84

m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag

Pastoraal Werker
M.J.G. (Ria) Doornbusch
06 14 4 06 55

pastordoornbusch@gmail.com
Vrije dag: Vrijdag

Secretariaat van het Pastoraal Team
B.C.J.M. (Brigittta) Seekles-Huinink
06 16 16 67 36

brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl 

Assistentie:
Emeritus-pastor, priester-assistent
A.H.M. (Anton) Wenker M.H.M., priester-missionaris
antonwenker@online.nl
Diaken
H.R. (Richard) Meijer
richard@rkdiaken.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn