Doopsel


Door het ontvangen van het Doopsel

wordt diegene die het ontvangt,
kind van God.

 

“Gaat dus en maakt alle volken tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hen te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.”

Mattheüsevangelie, hoofdstuk 25, vers 19 t/m 20

Dopen is een essentieel onderdeel in het leven van íedere christen, iemand die Jezus wil navolgen in zijn of haar leven. Het is de eerste stap in het aangaan van een échte relatie, een verbond, met God. Door je te laten dopen zeg je eigenlijk: “Ik wil een nieuwe mens zijn en een kind van God.” Dit geldt voor jezelf, evenals voor je kind als je hem of haal wilt laten dopen.

Het Doopsel is zoals gezegd het aangaan van een relatie of een verbond. En dat is belangrijk om te beseffen. Want door heel de Bijbel heen, lezen we hoe God met mensen onderweg is. Het Doopsel is onze eígen keuze om ook met God door het leven te willen gaan.

Wil u uw kind laten dopen of wilt u zelf graag worden opgenomen in de Rooms-Katholieke Kerk? Neemt u dan gerust contact op met de geloofsgemeenschap waar u woont. Zij kunnen u dan verder helpen.

Facebook
Twitter
LinkedIn