Biecht / Gods barmhartigheid


Je legt aan God voor wat scheiding brengt tussen jou en Hem
en Hij neemt het van je weg
en herstelt jouw verbond met Hem.


“Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”

Johannesevangelie, hoofdstuk 20, vers 23

De Biecht is wellicht het meest ondergewaardeerde sacrament in onze tijd, want het drukt ons met onze neus op het feit dat wij mensen niet zonder tekortkomingen zijn. Of we het nu willen of niet, vaak begaan wij mensen, bewust of onbewust, grote of kleine zonden en fouten, die een scheiding brengen tussen onszelf en de mensen om ons heen, maar bovenal tussen onszelf en God.

God wil niets liever dan in eenheid en harmonie met ons mensen samenleven, maar door onze eigen tekortkomingen, onze eigen vrije wil om dingen te kiezen die ons alleen maar verder bij God vandaan brengen dan dichter bij Hem, is het nodig dat we biechten. Om zó ons hart te openen voor Gods liefdevolle barmhartigheid.

Want God is geen boze en wraakzuchtige boeman, Hij is een liefdevolle Vader die dag en nacht op de uitkijk staat en vol verlangen op ons staat te wachten. Jezus heeft zijn apostelen ná zijn verrijzenis uit de doden de volmacht gegeven om barmhartig te zijn, zoals God onze hemelse Vader barmhartig is en om de mensen in zijn Naam hun zonden en tekortkomingen in zijn Naam te vergeven.

Wilt u graag biechten, het sacrament van Gods Barmhartigheid ontvangen. Neemt u dan contact op met de priesters van onze parochie.

Klik hier voor hun contactgegevens

Facebook
Twitter
LinkedIn