Vieren

Pastores
Pastoor André Monninkhof (AM)
Parochievicaris Hans de Vries (HV)
Pastoraal Werkster Marga klein-Overmeen (MK) Pastoraaal Werkster Ria Doornbusch (RD)

Pastoraal Team (PT)

Ondersteuning
Em. pastor Anton Wenker (AW)
Richard Meijer, diaken (RM)            
H. Enthoven, diaken (HE)
                     

Vormheren
mgr. H. Woorts (HW)
mgr. T. Hoogenboom (TH)

Gast-voorgangers
P. Kuipers (PK)
J, Verweij (JV)
A. ten Klooster (AtK)

Type viering
EV: Eucharistie-viering

CV : Woord- & Communieviering

V    : Gebedsviering

OecV: Oecumenische viering

BV : Boeteviering
BG : Biecht- gelegenheid

H.Lof : Heilig Lof (Viering met Eucharistische Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament

EHC : Eerste Communie
VV : Vormselviering 

Liturgisch rooster  14 tot en met 25 februari 2024

 

  

14 febr.

Aswoensdag

17 en 18 febr.

1e zondag 40dgn-tijd    

24 en 25 febr.

2e zondag 40dgn-tijd

 

         

 

woensdag

zaterdag

 zondag

zaterdag

zondag

 

 

 

 

Dedemsvaart

Kijk op YouTube

 

10.00
EV/AW

 

 9.00
EV/AW  

19.00
EV/HV 

 

 

 

De Belte 

 

 

19.00
EV/HV 

 

 

 9.00
CV/wgr 

 

  

Slagharen

Kijk op YouTube

 

 

 

 

 9.00
CV/RD 

19.00
CV/wgr 

 

 

 

Hardenberg

 

 

 

11.00
CV/RD 

 

11.00
EV/HV 

 

 

Ommen
Kijk op kerkdienstgemist.nl

 

19.00
EV/AM

 

 

11.00
EV/AM 

 

11.00
EV/AM 

 

 

 

Vilsteren    

 

 

 

11.00
EV/HV

 

geen viering 

 

 

Lemelerveld 

Kijk op YouTube

 

 

19.00
CV/wgr 

 

 

 9.00
EV/AW 

 

 

Heino

 

 

 

19.00
EV/AM

 

 

10.00
Oec.v/MK

 

 

Lierderholthuis         

 

 

 

 9.00
EV/AM 

 

 

10.00
naar Heino 

 

 

Dalfsen
Kijk op kerkdienst gemist        

 

 

 9.00
EV/HV 

19.00
CV/RD 

 

 

 9.00
EV/AM 

 

 

Hoonhorst
Kijk op kerkdienst gemist

 

 

 

 9.00
EV/HV
gregoriaans 

19.00
CV/wgr

 

 

 

Liturgisch rooster  2 tot en met 19 maart 2024

 

  

2 en 3 mrt.

3e zondag 40dgn-tijd

9 en 10 mrt.

4e zondag 40dgn-tijd    

16 en 17 mrt.

5e zondag 40dgn-tijd

19 mrt.

H. Jozef 

         

 zaterdag

zondag

zaterdag

 zondag

zaterdag

zondag

 

dinsdag 

 

 

Dedemsvaart

Kijk op YouTube

19.00
CV/wgr 

 

 

 9.00
EV/AW  

 

 9.00
EV/AM

 

 

De Belte 

19.00
EV/AM 

 

 

 9.00
CV/RD 

19.00
CV/wgr 

 

 

  

Slagharen

Kijk op YouTube

 

 9.00
EV/AM 

 

19.00
CV/RD 

 

 

 9.00
CV/wgr

19.00
EV/AW 

 

Hardenberg

 

11.00
EV/AM 

 

11.00
CV/RD 

 

11.00
CV/wgr

 

 

Ommen
Kijk op kerkdienstgemist.nl

 

11.00
EV/AW

 

 

11.00
EV/HV 

 

11.00
EV/HV 

 

 

 

Vilsteren    

 

11.00
CV/MK 

 

geen viering

 

11.00
EV/AM 

 

 

Lemelerveld 

Kijk op YouTube

19.00
EV/HV 

 

 

 9.00
CV/wgr

19.00
EV/HV 

 

 9.00
EV/AM 

 

Heino

 

19.00
presEHC/MK 

 

19.00
EV/HV

 

19.00
CV/wgr 

 

19.00
EV/HV 

 

Lierderholthuis         

 

 9.00
EV/HV 

 

 9.00
EV/AM 

 

 

 9.00
CV/wgr 

 

 

Dalfsen
Kijk op kerkdienst gemist        

19.00
CV/wgr 

 

 

 

 9.00
EV/HV 

19.00
EV/AM 

 

 

 

Hoonhorst
Kijk op kerkdienst gemist

 

 9.00
CV/MK

19.00
EV/AM 

 

 

 9.00
EV/AW

 

 

 

Liturgisch rooster  Pasen 2024

 

  

23 en 24 mrt.

6e zondag 40dgn-tijd
Palmzondag

26 en 28 mrt.

    

29 en 30 mrt.

 

31 mrt. en 1 april

 

         

 zaterdag

zondag

dinsdag

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

 

1e Paasdag 

2e
Paasdag 

 

Dedemsvaart

Kijk op YouTube

19.00
EV/AM + RD Palmwijding + pres. EHC 

 

19.00
Viering van boete en verzoening en gelegenheid persoonlijke biecht
EV/AM+AW 

  

10.00
Kruisweg 

 

 9.00
EV/AW 

 

De Belte 

 

 9.00
CV/RD

 

 

 

 

 9.00
CV/wgr 

  

Slagharen

Kijk op YouTube

 

 9.00
EV/AW
Palmwijding 

 

 

 

15.00
Kruisweg 

 

 9.00
CV/RD

 

Hardenberg

 

11.00
CV/RD 

 

 

15.00
Kruisweg 

 

11.00
CV/RD 

 

Ommen
Kijk op kerkdienstgemist.nl

 

11.00
EV/AM
Palmwijding

 

 

19.00
EV/AM
+MK+AW

15.00
Kruisweg

19.00
EV/AM
+MK+AW 

20.00
EV/AM
+MK+AW 

11.00
EV/HV 

 

 

Vilsteren    

 

geen viering 

 

 

15.00
Kruisweg 

 

11.00
CV/wgr 

10.00
EP-Viering
EV/AM 

Lemelerveld 

Kijk op YouTube

 

 9.30
Oec.v/MK

 

 

15.00
Kruisweg

 

 9.00
EV/AM 

 

Heino

 

19.00
EV/HV
Palmwijding 

10.00
Palmp/wgrJP 

 

19.00
EV/HV
+RD+RM 

15.00
Kruisweg

19.00
EV/HV
+RD+RM 

20.00
EV/HV
+RD+RM 

19.00
EV/AM 

10.00
Kinderpaasv
/wgr JP  

Lierderholthuis         

 

 9.00
EV/HV
Palmwijding 

 

 

 

 

 

 9.00
CV/MK

 

Dalfsen
Kijk op kerkdienst gemist        

 

 

 9.00
CV/wgr

 

  

15.00
Kruisweg

 

11.00
CV/MK 

 

Hoonhorst
Kijk op kerkdienst gemist

 

 9.00
EV/AM
Palmwijding

 

 

15.00
Kruisweg 

 

 9.00
CV/wgr 

 

 

Overzicht van doordeweekse vieringen in de Emmanuelparochie:

* Dinsdag 9.00 uur - Eucharistie - Lemelerveld - André Monninkhof

* Dinsdag 19.00 uur - Eucharistie - Heino - Hans de Vries

* Dinsdag 18.45 uur - Communieviering - Slagharen - Annie Bos of Joop Butti

* Woensdag 9.00 uur - Eucharistie - Dalfsen - Hans de Vries

* Donderdag 9.00 uur - Eucharistie - Slagharen - Anton Wenker

* Donderdag 19.00 uur - Eucharistie - Hoonhorst - André Monninkhof

* Vrijdag 9.00 uur - Eucharistie - Ommen - André Monninkhof

* Vrijdag 10.00 uur - Eucharistie - Dedemsvaart - Anton Wenker

* Zaterdag 17.00 uur - Aanbidding - Ommen - André Monninkhof


NB. Bij verhindering van de gebruikelijke voorgangers wordt een beroep gedaan op vrijwilligers en is er een communieviering.