Over de Emmanuelparochie

De Emmanuelparochie telt elf geloofsgemeenschappen op het platteland in Noordoost-Salland. De parochie maakt deel uit van het Vicariaat Deventer van het Rooms-Katholieke Aartsbisdom Utrecht

God met ons

Emmanuel stamt af van de Hebreeuwse naam Immanuel en betekent: God met ons. Hij is met ons en dat is dé kern van het evangelie, waar wij als parochie in woord en daad van willen getuigen in onze wereld van vandaag. Dat willen we uitdragen met onze activiteiten op het gebied van liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw. Persoonlijke ontmoeting, herkenbaarheid en nabijheid zijn voor ons essentieel. Wij gaan steeds uit van de roeping die iedere gedoopte heeft. Vanuit ons doopsel vormen we gemeenschap.