God met ons

Emmanuelparochie

De Emmanuelparochie maakt een deel uit van het Vicariaat Deventer van het Rooms-Katholieke Aartsbisdom Utrecht. De naam van onze parochie: “Emmanuel”, zegt veel over onze missie in het leven van alle dag. Over de boodschap die we als pastores te verkondigen hebben. Zij zegt ook iets over God zelf, namelijk dat Hij een God-met-ons is en wil zijn en geen God-ver-weg. 

God blijft niet hoog en verheven boven in Zijn hemel de boel hier op aarde gade slaan, maar Hij wordt mens in de persoon van Jezus Christus. Hij komt hoogst persoonlijk naast ons staan in ons dagelijks leven, met alle hoogte- en dieptepunten die daarbij horen. Hij is met ons en dat is misschien wel dé kern van het evangelie, waar wij als parochie letterlijk in woord en daad van willen getuigen in onze wereld van vandaag.

11 geloofsgemeenschappen

De Emmanuelparochie bestaat uit 11 locaties in Noord-Oost Salland.

God is met ons

Hij wil naast ons staan en ons helpen in ons leven van alledag met hoogte- en dieptepunten.