Huwelijk


Een eeuwige verbintenis tussen man en vrouw,
gesloten ten overstaan van God en de Kerk.

 

“Het huwelijk is iets kostbaars; laten we het allen in ere houden en de trouw respecteren.”

Brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 13, vers 4

Het huwelijk is een verbintenis tussen man en vrouw, gelijkend op de verbintenis / het verbond tussen God en zijn volk, de Kerk. De Catechismus van de Katholieke Kerk schrijft hierover: “Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een algehele levensgemeenschap vormen die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen van en opvoeden van kinderen, is de Christus onze Heer tussen gedoopten verheven tot de waardigheid van sacrament.” (nr. 1601)

Willen u en uw partner graag trouwen voor de Rooms-Katholieke Kerk? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de geloofsgemeenschap waar u woont en zij kunnen u dan verder helpen.

Facebook
Twitter
LinkedIn