Vormsel


Voltooiing en bezegeling van je doopsel
waarbij je de kracht van de Heilige
Geest ontvangt.

 


“In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u.’ Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: ‘Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.’ Na deze woorden blies Hij over hen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.’”

Johannesevangelie, hoofdstuk 20, vers 19 t/m 23

Het Vormsel is vieren dat we als gedoopte katholieke christenen de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat Gods eígen, levendmakende Geest in ons leven aan het werk is en ons door Jezus is geschonken om ons te helpen, om als goede christenen te leven in deze wereld waarin we leven.

De Heilige Geest stelt ons in staat te leven zoals God ons bedoeld heeft, als mensen met het hart op de juist plek voor onze medemensen en de wereld om ons heen. De Heilige Geest helpt ons om biddende mensen te zijn wijst ons de weg van een leven in overeenstemming met Gods plan voor ons, om te worden wie we voorbestemd zijn te worden.

Wilt u uw kind laten deelnemen aan de voorbereiding op Heilig Vormsel of wilt u zelf graag worden opgenomen in de Rooms-Katholieke Kerk? Neemt u dan gerust contact op met de geloofsgemeenschap waar u woont en zij kunnen u dan verder helpen.

Facebook
Twitter
LinkedIn