Gedragscode en Meldpunt

Pastoraal team

De Gedragscode Pastoraat is er om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen. De gedragscode geldt voor iedereen die direct of indirect het pastorale werk van de kerk dient, voor de medewerkers van het pastoraat én alle vrijwilligers.

In de Gedragscode Pastoraat staat hoe we op correcte, professionele wijze met elkaar omgaan, met als voorbeeld de wijze waarop Jezus Christus omging met zijn leerlingen en andere tijdgenoten. Dat is een basisvoorwaarde voor sociale veiligheid.

bekijk de Gedragscode uit 2018 voor het werken in het Pastoraat

Het vermijden van grensoverschrijdend gedrag is een eerste vereiste. Heeft u een vraag, signaal of klacht over grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk, dan kunt u terecht bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK.


ga naar het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK