Gedragscode Pastoraat

Onze Rooms-Katholieke Kerk is naast een gemeenschap van gelovigen, ook een plek waar veel mensen samenwerken, als vrijwilliger evenals medewerkers in het pastoraat en ambtshalve. Daarom is het goed en verstandig dat er correcte en duidelijke omgangsvormen, verwachtingen en verantwoordelijkheden worden aangegeven om dit goede werk, letterlijk in Gods Naam, in goede banen te doen leiden. Daarom is het van belang dat iedereen die op de één of andere manier (mee)werkt aan het pastorale werk in de parochie/bisdom/Kerk, kennis kan nemen van deze in 2018 geëvalueerde en opnieuw bekrachtigde Gedragscode voor werkers in het pastoraat. Omdat zoals gezegd, de medewerkers in onze Kerk, niet enkel bestaat uit betaalde krachten, maar voornamelijk uit ontzettend veel vrijwilligers, is goed van belang dat allen vrij toegang hebben tot deze Gedragscode om hier kennis van te nemen en het als handvest voor zijn of haar werkzaamheden toe te passen. 
Voorwoord Het doel van de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen. Van degenen voor wie de Gedragscode Pastoraat geldt omdat hun werk direct of indirect het pastorale werk van de Kerk moet dienen, mag een correcte, professionele wijze van omgaan met elkaar en met anderen verwacht worden, met als voorbeeld de wijze waarop Jezus Christus omging met zijn leerlingen en andere tijdgenoten. Dat is een basisvoorwaarde voor sociale veiligheid. Binnen dat kader is het vermijden van grensoverschrijdend gedrag een conditio sine qua non, een noodzakelijk eerste vereiste.

Klik hier voor de Gedragscode uit 2018 voor het werken in het Pastoraat