Foto Pastor Rutgers

Afscheid van pastor Johan Rutgers van onze Emmanuelparochie

“Jezus houdt van jou”

Afscheid van pastor Johan Rutgers van onze Emmanuelparochie

 Met pijn in het hart nemen we als Emmanuelparochie per 1 juli a.s. afscheid van pastor Johan Rutgers. Johan is vier jaar in ons midden geweest. Hij moest even op gang komen. Maar dat is helemaal niet gek, als je net op je eerste plek als pastor bent. In de periode, die nu bijna achter ons ligt, heeft Johan een grote hoeveelheid pastorale ervaring kunnen opdoen. Als Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen zijn we dankbaar voor de verve en performance, waarmee Johan ons als priester voorgaat in de viering van de Eucharistie; zijn catechetische preken onder het motto: “Jezus houdt van jou” en ook zijn pastorale en menselijke nabijheid. We hebben Johan leren kennen als iemand die de verkondiging van ons geloof, als de kern van zijn pastoraat beschouwt, maar die ook een warm hart heeft voor mensen die hij als pastor mag begeleiden. Deze ‘schat aan wijsheid’ neemt hij mee naar zijn nieuwe omgeving, de Utrechtse Heuvelrug (parochie Sint Maarten) en West Veluwe (parochie Sint Lucas). In het ene pastoraal team voor deze twee samenwerkende parochies wacht hem een schone taak als parochievicaris voor een groot aantal geloofsgemeenschappen.

Uiteraard hadden wij Johan graag een afscheid gegund met veel mensen erbij. Johan zelf zou niets liever wensen dan dit. Want als pastor, voelt hij zich nauw verbonden met U als parochianen. Hierover zegt hij: ‘als geloofsgemeenschap zijn we het oersacrament van de kerk’. Gezien de huidige omstandigheden (coronacrisis) zit zo’n afscheid met veel mensen erbij, er (nog) niet in. Op de avond dat ik dit schrijf (woensdagavond 6 mei) heeft premier Mark Rutte ons weliswaar een perspectief geschetst, dat wat meer ruimte lijkt te bieden voor publieke samenkomsten. Maar de kerkelijke vertaling ervan is op dit moment nog niet bekend. Deze zal door de Nederlandse Bisschoppen nog nader uitgewerkt gaan worden. Daarom moeten we vooralsnog uitgaan van de huidige situatie. Deze brengt met zich mee, dat we op zondag 28 juni a.s. een online Eucharistieviering zullen houden in de Brigittakerk in Ommen. In deze eucharistieviering zal pastor Johan Rutgers als hoofdcelebrant voorgaan. Bij deze viering zullen – zo zijn onze gedachten als pastoraal team en parochiebestuur op dit moment – aanwezig zijn: de andere leden van het pastoraal team, een afvaardiging van het parochiebestuur, en enige vertegenwoordigers uit onze geloofsgemeenschappen. Ook hopen we, dat een kleine cantorgroep deze Eucharistieviering muzikaal zal kunnen opluisteren. De viering zal vooralsnog een besloten karakter hebben, zoals de laatste weken al het geval is. Uiteraard kunt U via de livestream uit de Brigittakerk, deze Eucharistie met ons meevieren.

Johan loopt niet met zijn wensen te koop. Zo bleek, toen we vanmiddag als collega’s in het pastoraal team vroegen, wat hij – ook gelet op de huidige omstandigheden – zou willen voor zijn laatste viering in ons midden. Hij heeft wel laten weten, dat hij het op prijs stelt, als U Uw herinneringen, die U aan hem als pastor in ons midden bewaart, en ook de wensen die U hem wilt meegeven voor zijn pastorale toekomst, aan hem doet toekomen. Deze wensen kunt U – in welke vorm dan ook – sturen aan: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl; of naar het postadres: Canadastraat 26, 8141 AC Heino.  Dan zullen wij deze wensen bundelen en aan Johan aanbieden. Tevens zullen wij in de viering op 28 juni a.s., zorg dragen voor een ‘bloemlezing’ uit Uw wensen.

Voor het overige moet de afscheidsviering van pastor Johan Rutgers – in goed overleg met hem – nog verder worden vorm gegeven. Over de uitwerking hiervan zullen wij als pastoraal team en parochiebestuur, U tijdig informeren via de website van onze parochie www.emmanuelparochie.nl, die Johan als ‘erfenis’ aan onze parochie nalaat.

Als Emmanuelparochie, wensen we Johan een goede voorbereiding van zijn afscheid, en ook een goede start op zijn nieuwe plek toe.

Voor U allen: Gods zegen en alle goeds. Heel veel sterkte met alles, en blijf gezond.

 

Met vriendelijke groet,

Pastoor André Monninkhof

Deel dit bericht