Bericht communie uitreiken

Voor de locatieraden en pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie.

In ons communiqué van 14 juli jl. meldden wij als pastoraal team, dat wij met communie uitreiken ook in de andere kerken van onze parochie wilden wachten tot 1 september aanstaande.
De reden hiervan is, dat wij als pastoraal team eerst ervaring wilden opdoen met de toepassing van de voorzorgen tegen de verspreiding van het coronavirus in onze andere kerken.
Gebleken is, dat de toepassing van deze voorzorgen (handen desinfecteren bij binnenkomst van de kerk, bijhouden van presentielijst, kerkgangers nemen plaats op de gemarkeerde zitplaatsen, attenderen op looproutes enz.) alle prima lopen. Onze oprechte dank voor Uw inzet en betrokkenheid bij deze goede gang van zaken.
Gevoegd bij de ervaring, die we inmiddels als Emmanuelparochie hebben opgedaan met het communie uitreiken in het eucharistisch centrum van onze parochie, de Brigittakerk in Ommen (communie uitreiken met behulp van protectiescherm en liturgisch pincet) betekent dit, dat wij – na gesprek hierover in onze vergadering van dinsdag 11 augustus jl. – als pastoraal team aan U kunnen laten weten, dat we met ingang van het weekend van 5 en 6 september aanstaande, ook willen overgaan tot het uitreiken van de communie in eucharistievieringen in onze andere parochiekerken.
Bij deze vragen wij U, om de noodzakelijke voorbereidingen hiervoor te treffen. Concreet verzoeken wij U, om voor uw parochiekerk te zorgen voor de aanwezigheid van een protectiescherm en een liturgisch pincet voor het uitreiken van de communie.
Zo’n protectiescherm kunt U zelf ‘knutselen’. De heer Ton Hoogenboom, lid van de locatieraad van de Brigittakerk in Ommen, heeft zo’n scherm ook gemaakt voor het communie uitreiken in de Brigittakerk. Hij is bereid om U te vertellen hoe ook U vlot zo’n scherm kunt (laten) maken. U kunt hem hiervoor mailen: afmhoogenboom@gmail.com
Een liturgisch pincet kunt U onder meer aanschaffen via de firma “Boca kaarsen” in Almere: https://boca.nl
Helaas is er nog geen zicht op het hervatten van de woord- en communievieringen. Dit is bisdombeleid. De Nederlandse Bisschoppen wensen, dat er onder de huidige omstandigheden, tot nader order, alleen communie wordt uitgereikt in eucharistievieringen. Als pastoraal team hopen wij, dat de woord- en communievieringen spoedig weer tot de mogelijkheden gaan behoren. Deze wens van ons hebben wij kenbaar gemaakt aan onze Bisschop.
Hierdoor zullen de weekendvieringen in onze Emmanuelparochie voorlopig blijven plaatsvinden als eucharistievieringen dan wel gebedsvieringen. In de gebedsvieringen kunnen we nog geen communie uitreiken; in de eucharistievieringen kunt U, vanaf het weekend van 5/6 september aanstaande, ook in onze andere parochiekerken weer de communie ontvangen. In de voorafgaande weekenden zal de communie alleen worden uitgereikt in de eucharistievieringen in het eucharistisch centrum van onze parochie, de Brigittakerk.
Als pastoraal team hopen wij U als locatieraden en pastoraatsgroepen met deze informatie van dienst te zijn geweest. Heeft U nog vragen, neem dan s.v.p. contact op met één van de leden van ons pastoraal team.
Vrede en alle goeds.

Met vriendelijke groet,
Namens het pastoraal team,
Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof

Deel dit bericht