Alphonsus-stempel

ALLERZIELEN op 2 November 2020

In verband met Corona zal Allerzielen dit jaar anders verlopen dan in voorgaande jaren.

Vanwege een veilige verdeling van deelnemers is besloten tot twee achtereenvolgende vieringen, die beginnen om 18:30 uur en om 20:00 uur.

De eerste viering is bestemd voor deelnemers met een achternaam die begint met A t/m M; de tweede viering voor deelnemers met een achternaam die begint met N t/m Z.

U dient zich vóór deelname aan de viering telefonisch te reserveren bij het secretariaat en wel met opgave van de namen van de personen die gaan deelnemen aan de viering.

Tijdens de viering zal er naar verwachting geen samenzang zijn en ook geen communie worden uitgereikt.

Om het binnenkomen en verlaten van de kerk zoveel als mogelijk te beperken, zullen de graven aan het einde van beide vieringen op de begraafplaats worden gezegend.

Nabestaanden van een overlijden in het laatste jaar zullen per brief een uitnodiging ontvangen.

Ik hoop dat het twee gezegende vieringen mogen worden.

Wilt U zeker zijn van Uw plaats, geeft U dan zo vroeg mogelijk op.

Met vriendelijke groet, pastor Joop Butti

Deel dit bericht