Pastoor André Monninkhof

25-jarig priesterjubileum pastoor Monninkhof

Zondag 16 oktober is de dag dat pastoor André Monninkhof gedenkt dat hij 25 jaar geleden tot priester werd gewijd. Naast zijn werk als pastoor is hij ook sportief als scheidsrechter voor de jeugd. Mogelijk ziet u hem binnenkort op twee wielen (i.p.v. vier wielen) naar de Eucharistieviering rijden. Een nieuwe fiets; dat is wat wij hem willen aanbieden als cadeau.

U kunt hieraan financieel bijdragen door uw bijdrage te storten op het rekeningnummer van onze Emmanuelparochie: NL20 RABO 0378 9453 27 ten name van Rooms Katholieke Parochie Emmanuel, onder vermelding van “Jubileum pastoor Monninkhof”.
Bij voorbaat dank voor uw goede gaven!

De pastoor heeft ons daarnaast laten weten, dat hij het op prijs stelt, als u uw herinneringen, die u aan hem als pastoor in ons midden bewaart, en ook de wensen die u hem wilt meegeven voor zijn pastorale toekomst, aan hem doet toekomen.
Deze anekdote/wens kunt u tot 7 oktober -in de vorm van een A4-tje- sturen naar: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl.
of per post naar: Secretariaat Emmanuelparochie, Canadastraat 26, 8141 AC Heino.
Dan zullen wij deze bundelen in een ‘vriendenboek’ en aan pastoor Monninkhof aanbieden.

Pastoresteam en Parochiebestuur Emmanuelparochie

Deel dit bericht