Dedemsvaart

Koor Juventa wil graag nieuwe leden verwelkomen

Je weet het wel, je houdt van zingen en je zou ook meer aan geloofsbeleving willen doen, maar het komt er niet van. Daar kun je iets aan veranderen. Kom zingen bij koor ‘Juventa’ van de R.K. Sint Vitus geloofsgemeenschap in Dedemsvaart. Het repertoire is tijdloos in verrassend veel genres, talen en stijlen. We zijn een gemengd koor en alle stemmen van sopraan, alt, tenor en bas zijn vertegenwoordigd. Dat maakt dat we mooie liederen ten gehore kunnen brengen tijdens de vieringen die we, gemiddeld eens per maand, ondersteunen. We zingen op zaterdagavond of op zondagochtend in de R.K. kerk aan de Langewijk 170 te Dedemsvaart. Koor ‘Juventa’ staat onder leiding van Monique Melenhorst. Samen met het combo, dat bestaat uit een pianist, een drummer en een gitarist, en de koorleden en kerkgangers zorgt Monique ervoor dat elk muziekstuk, van samenzang tot luisterlied, met passie en genegenheid ten gehore wordt gebracht. De repetities zijn eens per week op donderdagavond van 20.00 tot 21.45 uur in de kerk óf in het parochiecentrum bij de kerk. Als er ruimte en gelegenheid is, zingen we ook in andere kerken of bij andere gelegenheden. Koor ‘Juventa bestaat sinds 1975 en wil heel graag jou als nieuw lid verwelkomen. Daarom: mannen én vrouwen, kom luisteren, zingen en beleven. Zingen verbindt, bevrijdt, geeft plezier en is goed voor lichaam en ziel. Muziek = Emotie. Bezoek onze repetitie op donderdagavond. Wij verwelkomen je graag. En ontdek dat je geen Ster hoeft te zijn om de sterren van de hemel te zingen.