01136

Nieuws over het Heilig Vormsel

Nieuws over het Heilig Vormsel

Het Heilig Vormsel vindt in 2021 plaats.
Het Heilig Vormsel zal worden toegediend aan de jongeren die op dit moment in groep 7 of groep 8 zitten van de basisschool. Daarnaast hebben wij dit jaar een groep van het eerste jaar middelbaar onderwijs i.v.m. het niet door gaan van de viering vorig schooljaar.
De invulling van het project hoort u op de ouderavond. Het Vormsel zal ook dit jaar weer een samenwerking zijn tussen Hardenberg, Slagharen, de Belte en Dedemsvaart. De Vormselviering zal in Slagharen gaan plaatsvinden, daarom hebben we besloten de ouderavond in Dedemsvaart te organiseren. De ouderavond vindt plaats op maandag 7 december 2020 om 19.30 uur in de parochiezaal van Dedemsvaart. Wilt uw kind het H. Vormsel toegediend krijgen, dan kunt u dit melden bij het secretariaat of via het opgaveformulier wat u vindt op de website

Pastoraatsgroep Catechese


Na opgave zullen wij de ouders middels mail op de hoogte houden en de agenda mailen voor de ouderavond.
Ook voor deze ouders geldt, de jongeren die al aangemeld zijn voor het Vormsel van vorige jaar krijgen via de mail bericht en hoeven de jongere niet opnieuw op te geven. Mocht een aangemelde jongere van vorig jaar afzien van het ontvangen van het Heilig Vormsel, dan horen wij dit graag via de mail.

Wellicht tot ziens op de ouderavonden.

Werkgroep Heilig Vormsel

Deel dit bericht