Slagharen

Pastoraatsgroep Catechese

Catechese

Profieldrager: vacant

Scholen:

Basisschool:  KBS De Kwinkslag

Vergouwlaan 5
Telefoon: 0523 – 684768
E-mail: info@kbsdekwinkslag.nl
Website: www.kbsdekwinkslag.nl
Directeur: Mevr. Ingrid Heins

Contactpersoon van bovengenoemde school:

mevr. Monique Schottert, tel.: 684255
Streekschool de Vonder

Veenstraat 2
Telefoon: 0523 – 681892
E-mail: info@sbodevonder.nl
Website: www.sbodevonder.nl
Directeur:

Voor speciaal onderwijs aan moeilijk lerende kinderen en kinderen met leer-en opvoedingsmoeilijkheden van 6 t/m 12 jaar. De Vonder heeft een streekfunctie en is toegankelijk voor alle gezindten. Met deze vorm  van onderwijs tracht men die leerlingen te begeleiden die niet in staat zijn het reguliere onderwijs te volgen.

Eerste H. Communie en Vormsel

De voorbereiding op de 1e heilige Communie en het Vormsel wordt in samenspraak gedaan met de ouders, de pastor en parochie en de R.K. scholen. Kinderen die niet op één van de beide scholen zitten en toch willen deelnemen aan de 1e Communie en/of het Vormsel, kunnen zich aanmelden bij het secretariaat. Ook hieronder de links naar de opgaveformulieren voor 1e H.Communie en Vormsel:

Opgaveformulier 1e H.Communie (link)

VORMBRIEF (link)

 

Kindernevendienst

De kindernevendienst is een dienst voor en met kinderen. Hier wordt het evangelie op een kinderlijke wijze uitgelegd. In de kindernevendienst wordt gebeden, gezongen, voorgelezen en geknutseld. De kindernevendienst wordt gehouden in de parochiezaal tijdens de viering op zaterdag of zondag. Het streven is 2x per maand een kindernevendienst te houden. De data staan vermeld in het parochieblad.

Contactpersoon: mevr. Miranda de Vent, tel: 0523 682323

Doopgroep

Als u wilt dat uw kind gedoopt wordt dan kunt u dit melden aan het secretariaat. Iemand van de doopgroep neemt dan contact met u op voor een gesprek. De ouders worden voorbereid op het H. Doopsel 
van hun kind. Er worden meerdere kinderen in een viering gedoopt. 

Contactpersoon: mevr. Ineke Santman, tel: 682751.

Geloven nu

Vanuit de behoefte om met elkaar in gesprek te gaan over het geloof zijn er Geloven Nu-groepen ontstaan. Ook binnen onze parochie is er een Geloven Nu-groep. Iedere keer als de groep samenkomt, wordt er gepraat over een stuk bijbeltekst. Het gaat hier niet om overdracht van theologische kennis, maar om geloofscommunicatie. Vragen als: ‘Hoe ervaar je dat zelf?’, ‘Hoe zie je dat?’ en ‘Kun je er iets mee in je dagelijkse leven?’ komen dan aan de orde. Het gaat dus echt om ieders eigen geloofsbeleving. Samen praten over het geloof. Wilt u er meer van weten, dan kunt u contact opnemen met:. 

Contactpersoon

Huwelijk

Wanneer er trouwplannen zijn is het prettig als dit vroegtijdig gemeld wordt bij het secretariaat. Het secretariaat geeft het door aan een pastor. Deze zal ter voorbereiding op het huwelijk enige gesprekken
voeren met het a.s. bruidspaar.

Opname in de R.K. Kerk

Wat moet je doen als je als volwassene wilt worden opgenomen in de Rooms Katholieke Kerk? 
Na een oriënteringsgesprek met een pastor, volgt eventueel een cursus waarin het ‘geloof belijden’, het ‘geloof vieren’ en het geloof ‘beleven’ besproken wordt. Ook komen allerlei ’typische’ katholieke dingen
aan bod, zoals beelden in de kerk, heiligen en Maria. Na de cursus volgt opname in de Kerk door toediening van eventueel het Doopsel, het Vormsel en het vieren van de Eucharistie.
Informatie bij het secretariaat:  woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur, tel.: 0523 – 68 1331.