Slagharen

Pastoraatsgroep Liturgie

Liturgie

Profieldrager: vacant

Liturgische vieringen

Zaterdag: 19.00 uur of zondag: 09.00 uur
Dinsdag: 18.45 uur
Donderdag: 09.00 uur

Doorgaans is er in het weekend 1 Eucharistie- of 1 Woord- Vesper- of Communieviering. Een aantal malen per jaar zijn er ook vieringen in “De Nieuwe Wever”. Data en tijden staan  in het nieuwsblad. Ook bijzondere vieringen worden aangegeven in dit nieuwsblad. De celebrant/voorganger(s) wordt ook aangegeven in het nieuwsblad. .

Kosters

De kosters in onze parochie, dragen zorg voor een goed verloop van de vieringen.

Contactpersoon: mevr. Hilda Berg, tel.: 683081.

Collectanten

Vrijwilligers verzorgen de collectes tijdens de vieringen.

Contactpersoon: mevr. Hilda Berg, tel.: 683081.

Misdienaars en Akolieten

In onze parochie assisteren misdienaars/misdienettes en akolieten tijdens de vieringen. Om schoolverzuim tegen te gaan assisteren dames als akoliet bij uitvaart en door de week.

Contactpersoon: mevr. Hilda Berg, tel.: 683081.

Kindernevendienst

Zie catechese.

Gemengd koor St. Cæcilia

O.l.v. dhr. K.H. Hagels, organist.

Het Cæciliakoor verzorgt de zang tijdens de Eucharistie- en de woord- en communieviering, bij de Avondwake en rouw- en trouwvieringen. De wekelijkse repetitie is op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de kerk. Enkele koorleden vormen de muziekcommissie; deze commissie zoekt de liederen uit voor de vieringen.

Voorzitter: dhr. H.L. Wenker, tel.: 682082.
Secretaris
: dhr. A. Gerrits, tel.: 681204.

Koor Cornel en tekstgroep

O.l.v. mevr. Anielka Zak.

Het koor ‘Cornel’ verzorgt de zang tijdens de Eucharistie en andere vieringen o.a. de ‘Avondwake’ op woensdagavond. Enkele leden van dit koor vormen een tekstgroep, die de hele viering samenstelt, zowel tekst als ook de liederen. Repetitie woensdag van 19.30 – 21.30 uur.

Contactpersoon koor: mevr. A. van Wijhe, tel.: 683040.
Contactpersoon tekstgroep: mevr. A. Jansen, tel.: 683264.

 

Lectoren en lectrices

Tijdens de vieringen assisteert de lector/lectrice de celebrant/voorganger met het voorlezen van lezingen en voorbede.Ook helpt hij/zij bij het uitreiken van de communie. Hierdoor ontstaat er meer betrokkenheid van parochianen bij de viering.

Contactpersoon: Mevr. Wilma Beukers mailadres:  wilmabeukers@zonnet.nl

Kindercrèche

Baby’s en kleuters kunnen tijdens de vieringen spelen in de crèche, zodat de ouders in alle rust mee kunnen vieren in de kerk. Dit werk wordt gedaan door een enthousiaste groep jonge vrijwilligsters. De data, wanneer er crèche is, worden tijdig vermeld in het parochieblad.

Voor en door parochianen

Met enige regelmaat is de H. Mis op donderdag niet om 9.00 uur maar om 9.30 uur, waarbij de mogelijkheid bestaat dat u gehaald en thuis gebracht wordt. Na de H. Mis is er gezamenlijk koffie- theedrinken in de parochiezaal, met de pastor. Iedereen is van harte welkom!

Als u vervoer nodig heeft neem dan contact op met:
Mevr. L. Bruggink, tel.:   0524-571356,
Mevr. M. Scholten, tel.:  0524-561017,
Dhr.   J. Mulder, tel.:  0524-571646
of met het secretariaat op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur  0523-681331.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Werkgroep woord- en communievieringen

In de parochies van onze regio zijn al enige jaren, eens per week, vieringen waarin geen priester voorgaat, maar enkele parochianen. In onze parochie zijn twee werkgroepen die communievieringen voorbereiden en hierin voorgaan, waardoor deze vieringen een eigen plaats krijgen in de liturgie. Met de werkgroep voorgangers uit de parochies Dedemsvaart, Hardenberg en met het koor Belt’ Canto is er goed overleg en evaluatie over de inhoud en het voorgaan in de vieringen.

We zien een afname van het aantal (gewijde) pastores, vandaar het belang van deze werkgroep. Bij afwezigheid van de priester komen wij als gelovigen toch in de kerk samen om te vieren en te bidden.

Contactpersoon: mevr. M.T. Wenker, tel.: 682082.

Avondwake

Aan de vooravond van de uitvaartdienst wordt er in onze kerk een avondwake gehouden, waarin enkele parochianen voorgaan. Door de voorgangers wordt contact opgenomen met de nabestaanden/familie van de overledene. Samen wordt er invulling gegeven aan de dienst van de wake. Indien mogelijk wordt er met wensen van de familie rekening gehouden. Het gaat erom, het verdriet samen vorm te geven en ondersteuning te bieden bij de voorbereiding voor de uitvaart en begrafenis c.q. crematie.

Contactpersoon: dhr. J.Arkes, tel: 682355.

Bloemenverzorging

Een groepje dames heeft de zorg op zich genomen voor de bloemen in de kerk. Bij bijzondere vieringen maken zij versieringen die passen bij het thema van de viering. Als u bij rouw- of bij trouwvieringen extra bloemversiering wilt is dat, tegen betaling, mogelijk. Het versieren van de kerk voor het Oogstdankfeest wordt, met hulp van anderen, ook door de bloemengroep gedaan.

Contactpersoon: mevr. G. Mecklenfeld, tel.: 682848