Slagharen

Pastoraatsgroep Opbouw

Opbouw

Profieldrager: Herman Juurlink

Begraafplaats

De locatieraad van de geloofsgemeenschap Slagharen voert het beheer over de R.K. begraafplaats.

Kerkhofreglement

Begrafenissen op ons kerkhof dienen te geschieden conform het kerkhofreglement. van 28 juni 2016
Wilt u inzage in dit reglement dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de geloofsgemeenschap. 

 Het is tevens mogelijk om na crematie de urn te plaatsen in de urnenmuur of te verstrooien op een strooiveld .

Contactpersoon: kerkhofadministratie: dhr. Jan de Gooijer, tel.: 681331 (op maandag van 9.00 tot 12.00 uur)

Secretariaat 

Het secretariaat verricht de werkzaamheden die leiden tot taakverlichting van de geloofsgemeenschap Slagharen. Op woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur is het secretariaat geopend.
Het secretariaat verricht de volgende werkzaamheden:

  1. Mensen ontvangen
  2. Telefoon aannemen
  3. Post verwerken
  4. Noteren van misintenties, afspraken maken voor doop, huwelijk ect.
  5. (voor zover het bij het secretariaat bekend is) het sturen van blijk van medeleven bij vreugde en verdriet parochianen.

Contactpersoon: mevr. Marian Maas tel.: 682518

In geval van nood is één van de pastores altijd te bereiken via een mobiel nummer (zie Nieuwsblad voor de geloofsgemeenschap Slagharen)

Kerkbalans

In onze geloofsgemeenschap wordt meegedaan aan de jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’. Een aantal collectanten gaat huis-aan-huis de bijdrage ophalen. De kerkbijdrage van individuele parochianen is aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting, tezamen met overige giften en donaties. Het aftrekbare bedrag wordt gevormd door het meerdere boven 1% van het verzamelinkomen, waarbij in ieder geval 60 euro wordt aangemerkt als niet aftrekbare drempel. Boven deze drempel is maximaal 10% van het onzuiver inkomen aftrekbaar.

Periodieke gift en Kerkbalans
Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen. Dat is het idee met de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een ‘normale’ gift. 

Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. 

De Kerkbalans is verreweg de belangrijkste bron van inkomsten voor de parochie. Daarom ook, dat we ieder jaar een beroep doen op alle parochianen naar draagkracht bij te dragen. Voor bijzondere giften kunt u zich wenden tot een notaris.

Contactpersoon: financieel beheerder: dhr. J.H.M. Kosse tel: 682883.

Collectes

Zondagscollecte

Deze collecte is bestemd voor onderhoud eigen kerk en geloofsgemeenschap, bijdrage aan het bisdom.

Incidentele collectes

Dit zijn bijzondere, door het Bisdom voorgeschreven collectes, bestemd voor een speciaal aangegeven doel.

Nieuwsblad voor de geloofsgemeenschap Slagharen

Het Nieuwsblad verschijnt één keer per maand. Het is de bedoeling, dat daarin berichten worden opgenomen, die van belang zijn voor onze geloofsgemeenschap. Kopij graag inleveren voor de 15e van de maand!

Voor ontvangst van het blad en/of kopij kan men terecht op het redactieadres:
Pastorie, Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen.

E-mail: deliguori@hetnet.nl  
Website: www.emmanuelparochie.nl/slagharen
E-mailadres mevr. Ingrid Werink, typiste:  hansingridwerink@gmail.com 

Kerkhofonderhoud

De kerkhofgroep bestaat uit ruim 30 vrijwilligers. Zij onderhouden  het kerkhof, de pastorietuin en de omgeving van de kerk. Deze vrijwilligers zijn ingedeeld in 5 groepen. Elke groep is eens per 5 weken aan de beurt en zorgt voor het onderhoud. Daarnaast gebeurt het dat incidenteel andere taken worden verricht. Inmiddels verricht deze groep het onderhoud al weer jaren. Ze zijn zeer enthousiast. Dat blijkt wel uit opmerkingen dat het ‘hun’ kerkhof is. Indien u belangstelling heeft bent u van harte welkom.

Contactpersoon: dhr. A.J. Holtkuile, tel.: 681829.

Wijkcontactpersonen

 Wat zijn de taken van een wijkcontactpersoon:

  1. Het verwelkomen van nieuwe parochianen bij u in de straat of buurt, namens onze geloofsgemeenschap. Tevens mag men bij dit bezoek (tenzij hieraan geen behoefte is) een parochiegids achterlaten met alle gegevens van onze parochie erin.
  2. Bij langdurig zieken, hetzij thuis, of in een verpleeghuis en bij opname in een ziekenhuis (eventueel) een bezoek brengen. Mocht er behoefte zijn aan een pastor/priester, dan dit graag doorgeven aan het secretariaat.
  3. Verjaardagen van hoogbejaarden (vanaf 80 jaar) graag doorgeven aan het secretariaat. Natuurlijk mag of kan het gebeuren dat de familie dit ook al heeft doorgeven.

Contactpersoon: mevr. A. v.d. Most, tel.: 682809.

Namen en wijkindeling van de contactpersonen

Klik op de onderstaande link voor de complete lijst van onze parochie:

 Kerkradio

Het principe van kerkradio is, dat de parochianen, die niet naar het kerkgebouw kunnen komen, thuis via de radio de viering kunnen volgen. Ook in onze geloofsgemeenschap bestaat de gelegenheid ‘kerkradio-abonnee’ te worden. Na aansluiting ontvangt u een nota van het parochiebestuur.

Contactpersoon: Dhr H. van der Most, tel.: 682809