Slagharen

Nieuwsarchief

Jubilea St. Caeciliakoor

Zaterdagavond 15 juni was er een feestelijke Eucharistieviering in de R.K. Kerk H. Alphonsus de Liguori te Slagharen, waarin 4 koorleden werden gedecoreerd met een onderscheiding

Lees verder »

Gezinszondagen

De gezinszondagen zijn één keer per maand in het eucharistisch centrum en beginnen in dit najaar, de eerste zondag van oktober.

Lees verder »

Je leven in het spel brengen

Onder deze titel (in het Engels: “Putting your life into play”) was er kort voor de Pinksteren (16-18 mei jl.) opnieuw een congres over geloof en sport in het Vaticaan. Als vertegenwoordiger van de Nederlandse bisschoppen mocht ik hier naar toe.

Lees verder »

Sacramentsprocessie op de Belte

Evenals voorgaande jaren wordt er ook in 2024 weer een Sacramentsprocessie gehouden in de O.L. Vrouw van Fatima-kerk te De Belte/Slagharen. En wel op zondag 2 juni 2024, aanvang 10.00 uur. We beginnen met een plechtige Eucharistieviering in de kerk, waarin pastoor Monninkhof zal voorgaan. Na de kerkelijke viering gaan

Lees verder »

Dauwtrappen H. Mis en fietstocht de Belte

Op 9 mei om 7.00 uur beginnen we met een Hemelvaartviering, voorgegaan door pastor Wenker. Aansluitend is er na de viering een lekker ontbijt, voor u op de trappers gaat staan. We hebben wederom een leuke fietstocht uitgezet vanuit de Zandbelt. De beschrijving is bij de Zandbelt te krijgen. Er

Lees verder »

Viering Paaszaterdag De Belte

Beste parochianen, Zoals u weet is er een Paaswake in Ommen. Niet iedereen lukt het om hier naar toe te gaan i.v.m. het vervoer. Om toch, en juist op deze avond, samen te kunnen zijn in geloof, is er op paaszaterdag om 19:00 uur, een viering op de Belte. Deze

Lees verder »