Hardenberg

Bericht uit de locatieraad

Er zijn inmiddels weer nieuwe Coronamaatregelen van kracht.
De anderhalve meter is weer helemaal terug, wat inhoudt dat er maximaal 32 mensen in onze kerk kunnen samenkomen. Ook het mondkapje is terug van weggeweest tijdens het lopen, als u zit mag het af. Koffie drinken na de viering begon langzamerhand een succes te worden. Steeds meer mensen bleven even na om samen wat bij te kletsen. Maar met 1,5 m werd dat een probleem en zijn we toch maar, hopelijk tijdelijk, gestopt. Spijtig.
En wat ook heel jammer is, is dat de samenzang weer stopt. De koren waren net aan hun repetities begonnen om binnenkort, en zeker met Kerst, de vieringen weer wat extra’s mee te geven.
En nu ik het over Kerst heb, de Kerstnachtmis, of eigenlijk de viering op 24 december ’s avonds, vervalt ook door de maatregelen. In geen enkele RK kerk is er na 17 uur nog een viering. Heel erg jammer, maar als kerk zijn we onderdeel van de maatschappij en zijn we solidair met iedereen die te lijden heeft onder deze maatregelen.
Op Eerste Kerstdag is er een viering om 11u, pastor Joop Butti gaat dan bij ons voor. Voor degenen die deze viering willen bijwonen ligt er achterin de kerk een intekenlijst voor maximaal 32 personen. Bent u niet in de gelegenheid om zondag in de kerk te komen, dan kunt u contact met mij opnemen (06 19533563) en indien er nog ruimte is zal ik u op de lijst zetten.
Op dit moment kan ik nog niets zeggen over hoe we om zullen gaan met de nieuwjaarsreceptie die we op 2 januari hadden gepland. Het is een goede traditie bij ons om elkaar na afloop van de viering het beste te wensen voor het nieuwe jaar onder het genot van een hapje en een drankje. Omdat we ook gestopt zijn met het koffie drinken na de vieringen lijkt het me wat raar als we dan wel met z’n allen nablijven. We zullen tegen die tijd kijken hoe de situatie is, wat wel / niet de mogelijkheden zijn.
En dan hebben te maken met een bestuurswisseling. Ad van der Wurff stopt eind van dit jaar met zijn functie als secretaris van onze Geloofsgemeenschap. Toen ik 10 jaar geleden aantrad als voorzitter, was er geen secretaris. Een dubbelfunctie is te zwaar, Ad zag dat en bood aan mij te komen helpen als secretaris. Ik ben hem daarvoor zeer dankbaar en we hebben deze 10 jaren heel fijn en prettig samengewerkt. Maar na 50 jaren in verschillende functies actief te zijn geweest, niet alleen in onze kerk maar ook in parochie en dekenaat, is het geoorloofd een keer te stoppen. Ad heel erg bedankt!!
Gelukkig is het ons gelukt een goede opvolger te vinden in de persoon van Michel Niemarkt. Vanaf 1 januari zal hij de taken van Ad overnemen. Ik wens hem veel succes met zijn nieuwe werkzaamheden.
Op de valreep kon het najaarsoverleg van de parochie nog doorgaan. We kwamen bijeen in de kerk van Slagharen, zodat we afstand konden houden. Het belangrijkste agendapunt was de toekomst van onze parochie. Hoe gaan we verder met 11 GG-en en uiteindelijk in 2023 nog maar 2 pastores. Daar moet nu al beleid op gemaakt worden. Het was een goede vergadering, we zijn er nog niet, maar we hebben er vertrouwen in dat, door goed samen te werken, we een heel eind komen.
Waar we verder als locatieraad zoal mee bezig zijn kunt u lezen in de notulen van onze vergaderingen.
De donkere dagen voor Kerst kunnen dit jaar voor veel mensen nog zwaarder zijn dan andere jaren door de afstand die we van elkaar moeten houden. Toch hoop ik dat we er voor elkaar zijn en elkaar steunen.

Als de ochtend gloort
wijzen dromen je de weg.

Vrees het donker niet
want het licht zal ook opgaan over jou.

Ga in vrede Kerstmis tegemoet

Dit wens ik u allen toe namens de gehele locatieraad
Zalig Kerstfeest

José Terhorst