Hardenberg

Kerkblad

kerkblad voorblad

lees alles in ons

Kerkblad

Kerst 2020

Dit is alweer het laatste kerkblad van 2020. Een jaar, waarin het coronavirus zijn intrede heeft gedaan en waar we nog steeds midden in zitten. Hierdoor zijn de vieringen ook anders (geweest) dan anders, maar we houden hoop, dat het jaar 2021 ons een goed jaar mag geven. In dit kerkblad vindt u onder andere een bedankje van pastor Noordink en een kerstgroet van pastor Thomas. Uiteraard heeft Emmy van Dijk weer een mooi kerstgedicht geschreven, dit keer gebaseerd op het coronavirus. Veel leesplezier gewenst.

Herfst 2020

De zomervakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen en de herfst komt eraan. In dit het herfstnummer van onze geloofsgemeenschap St. Stephanus vindt u weer de roosters van de vieringen, pastoralia, e.d. Ook worden er weer filmvoorstellingen georganiseerd en vindt u informatie over het oogstdankfeest in Slagharen. Veel leesplezier!

Zomer 2020

Door de corona, konden er helaas geen vieringen plaatsvinden. Gelukkig is dit, zij het enigszins aangepast, wel weer mogelijk vanaf zondag 5 juli a.s. Er zijn wel regels/protocollen aan verbonden, die u in dit boekje kunt lezen. Houd u zich hier wel aan, want zo kunnen we doorgaan met de vieringen. Helaas gaan we afscheid nemen van pastor Johan Rutgers. Over de afscheidsviering leest u eveneens in het boekje. We wensen u alle goeds, veel gezondheid en weer veel leesplezier toe.

Pasen 2020

In verband met de coronacrisis is dit kerkblad alleen digitaal uitgebracht, er wordt dus geen papieren kerkblad bezorgd. Nu alle vieringen en andere activiteiten tot nader order afgelast zijn, heeft de parochie het mogelijk gemaakt vieringen vanuit de St. Brigittakerk in Ommen live uit te zenden. In dit kerkblad vindt u in het artikel "Online vieringen" hier meer informatie over.

40-Dagentijd 2020

In deze uitgave vindt u onder andere de roostervieringen en twee pastoralia’s en een hartelijke dankjewel van onze nieuwe pastor Hans de Vries. Tevens de nieuwjaarstoespraak van 5 januari jl.