Hardenberg

Kerkblad

kerkblad voorblad

lees alles in ons

Kerkblad

Zomer 2024

In dit kerkblad de vieringen tijdens de zomerperiode, ook een tweetal pastoralia, enkele verslagen en informatie over de bedevaart naar Lourdes

Pasen 2024

Er zijn veel vieringen rondom Pasen, let wel, er zijn veel gezamenlijke vieringen in andere kerken van de Emmanuelparochie.

Kerst 2023

In dit kerkblad Kerst veel nieuws en informatie rondom de komende Kerst.

Herfst 2023

In dit kerkblad wordt u uitgenodigd voor het 12 ½ jarig bestaan van de Emmanuelparochie op zondag 5 november in Dedemsvaart. Tevens zijn er 2 pastoralia en nog veel meer. Veel leesplezier toegewenst!

Zomer 2023

Hierin leest u verschillende pastoralia, maar ook een verslag met mooie foto’s van de bedevaartreis naar Lourdes. ‘Boeiend’ om te lezen. Er is een belangrijk bericht uit de locatieraad t.a.v. de vacature van voorzitter voor het bestuur (en/of één van de andere functies voor onze geloofsgemeenschap). We hopen, dat iemand bereid is deze functie in te vullen. Ter info: zondag 20 augustus a.s. zal pastor Joop Butti voor het laatst voor gaan in onze kerk. Het zal fijn zijn, wanneer we dan met velen aanwezig zouden zijn. Veel leesplezier toegewenst!

Pasen 2023

Er zijn veel vieringen rondom Pasen, let wel, er zijn veel gezamenlijke vieringen niet in Hardenberg. Alleen 1e paasdag is er in Hardenberg een viering. Na Pasen zijn de vieringen weer gewoon elke week in Hardenberg (zie rooster). Let daarom goed op, waar de vieringen gehouden worden. Veel leesplezier!

Kerst 2022

Alweer het laatste kerkblad van het jaar, wat gaat de tijd toch snel. Het is weer veel leeswerk. Waar de diensten rondom Kerst plaatsvinden, kunt u in het rooster lezen. Zoals u wellicht weet, zijn er verschillende vacatures. Een overzicht hiervan hebben we in dit boekje vermeld. Hopelijk zijn er parochianen, die zich kunnen vinden in één van de vacatures en zich daarvoor aan wil melden. We wensen u fijne Kerstdagen en een gezond 2023!

Herfst 2022

Voor u ligt het herfstnummer. In dit kerkblad wordt u uitgenodigd voor het 25 jaar priesterfeest van pastoor Monninkhof en op vrijdag 28 oktober om 19:00 uur is er in de Belte een feestelijke viering tbv pastor Ria Doornbusch die benoemd is tot pastoraal werkster. Tevens zijn er 2 pastoralia en nog veel meer. Veel leesplezier!

Zomer 2022

Voor u ligt alweer het zomernummer. Hierin stellen Gerard Boekel (nieuwe vice-voorzitter) en Rens Bosma (nieuw bestuurslid) zich voor. Tevens een verslag van de vrijwilligersavond en bezinningsdag. Natuurlijk ontbreken de pastoralia ook niet. We wensen u weer veel leesplezier en een fijne zomervakantie!

Pasen 2022

Er zijn veel vieringen rondom Pasen, let wel, er zijn veel gezamenlijke vieringen in De Belte en Dedemsvaart. Alleen 1e paasdag is er in Hardenberg een viering. Na Pasen zijn de vieringen weer gewoon elke week in Hardenberg (zie rooster). Let daarom goed op, waar de vieringen gehouden worden

40-Dagentijd 2022

In deze uitgave vindt u onder andere het overzicht van de vieringen, een communiqué over de versoepelingen, enkele pastoralia’s en nieuws uit de locatieraad.

Kerst 2021

Hierbij alweer het laatste kerkblad van 2021. Een jaar, waarin het coronavirus nog steeds niet weg is. Hierdoor zijn de vieringen ook anders (geweest) dan anders, maar we houden hoop, dat het jaar 2022 ons een goed jaar mag geven. In dit kerkblad vindt u onder andere; bericht uit de locatieraad, een bericht van de Nederlandse Bisschoppen, 2 pastoralia’s een berichtje van pastor Thomas en uiteraard heeft Emmy van Dijk weer een mooi kerstgedicht geschreven. Veel leesplezier gewenst.

Najaar 2021

Hierbij het kerkblad Najaar2021 van onze geloofsgemeenschap St. Stephanus met weer veel nieuws. Dit kerkblad heeft even op zich laten wachten zodat nu de nieuwe richtlijnen m.b.t. de Coronamaatregelen erin vermeld zijn. Veel leesplezier!

Zomer 2021

Hierbij het zomernummer van onze geloofsgemeenschap St. Stephanus. Op 30 mei is de herstart van de vieringen in Hardenberg, informatie hierover vindt u in het kerkblad. Verder in het kerkblad informatie over de Kerkbalans, graag hiervoor uw aandacht. Veel leesplezier!

Pasen 2021

Dit is het eerste kerkblad van 2021. Nog steeds zitten we middenin de coronacrisis, waardoor de vieringen in Hardenberg voorlopig nog niet door kunnen gaan. Wel zijn er vieringen voor max. 30 kerkgangers in andere kerken van onze Emmanuelparochie (zie agenda). In dit kerkblad vindt u weer meerdere pastoralias, Hans Huijgen, onze nieuwe financieel beheerder stelt zich aan u voor, bericht uit de locatieraad, bericht van de Emmanuelparochie en nog veel meer. Tevens kunnen er gewijde palmtakjes aan de voordeur bij onze zaal op zaterdag 3 april tussen 12.00 en 13.00 uur worden opgehaald. Veel leesplezier!

Kerst 2020

Dit is alweer het laatste kerkblad van 2020. Een jaar, waarin het coronavirus zijn intrede heeft gedaan en waar we nog steeds midden in zitten. Hierdoor zijn de vieringen ook anders (geweest) dan anders, maar we houden hoop, dat het jaar 2021 ons een goed jaar mag geven. In dit kerkblad vindt u onder andere een bedankje van pastor Noordink en een kerstgroet van pastor Thomas. Uiteraard heeft Emmy van Dijk weer een mooi kerstgedicht geschreven, dit keer gebaseerd op het coronavirus. Veel leesplezier gewenst.

Herfst 2020

De zomervakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen en de herfst komt eraan. In dit herfstnummer van onze geloofsgemeenschap St. Stephanus vindt u weer de roosters van de vieringen, pastoralia, e.d. Ook worden er weer filmvoorstellingen georganiseerd en vindt u informatie over het oogstdankfeest in Slagharen. Veel leesplezier!

Zomer 2020

Door de corona, konden er helaas geen vieringen plaatsvinden. Gelukkig is dit, zij het enigszins aangepast, wel weer mogelijk vanaf zondag 5 juli a.s. Er zijn wel regels/protocollen aan verbonden, die u in dit boekje kunt lezen. Houd u zich hier wel aan, want zo kunnen we doorgaan met de vieringen. Helaas gaan we afscheid nemen van pastor Johan Rutgers. Over de afscheidsviering leest u eveneens in het boekje. We wensen u alle goeds, veel gezondheid en weer veel leesplezier toe.

Pasen 2020

In verband met de coronacrisis is dit kerkblad alleen digitaal uitgebracht, er wordt dus geen papieren kerkblad bezorgd. Nu alle vieringen en andere activiteiten tot nader order afgelast zijn, heeft de parochie het mogelijk gemaakt vieringen vanuit de St. Brigittakerk in Ommen live uit te zenden. In dit kerkblad vindt u in het artikel "Online vieringen" hier meer informatie over.

40-Dagentijd 2020

In deze uitgave vindt u onder andere de roostervieringen en twee pastoralia’s en een hartelijke dankjewel van onze nieuwe pastor Hans de Vries. Tevens de nieuwjaarstoespraak van 5 januari jl.