Hardenberg

Kerstactie Samen Delen

Samen Delen kerstpakkettenactie 2022 Hardenberg, Radewijk en Heemse
De jaarlijkse actie van de interkerkelijke, diaconale werkgroep ‘Samen Delen’ zal ook dit jaar iets anders verlopen dan voorgaande jaren. Gelukkig hebben een aantal sponsoren dit jaar wél toegezegd mee te gaan doen met de levering van producten. Ook gaan we weer zelf een inzamel dag organiseren op maandag 19 december in kerkelijk centrum ‘De Schakel’ in Hardenberg. Tussen 10.00-20.30 uur kunt u uw kerstpakket (of een deel daarvan) én/of andere houdbare producten daar inleveren.
Daarnaast is het mogelijk om op zondag 18 december vóór aanvang van de eredienst in de kerken ook artikelen in te leveren.
Na de inzameling gaat de werkgroep de pakketten aanvullen en samenstellen. Het benodigde geld daarvoor zal uit de reserves gehaald worden, maar natuurlijk is uw bijdrage hiervoor ook weer van harte welkom.
Doet u mee? Uw gift is kunt u overmaken op rekening NL 21 RABO 0324963645 t.a.v. Samen Delen Diaconie PKN Hardenberg/Heemse. Scan deze QR-code en bepaal zelf uw gift. Bedankt alvast.
De pakketten zullen in de week vóór Kerst uitgedeeld worden aan mensen met een klein inkomen die een extraatje heel goed kunnen gebruiken. We doen daarom ook een beroep op u om mensen die daarvoor in aanmerking komen op te geven bij onze werkgroep.
Om iemand op te geven of om een pakket te ontvangen is het niet nodig om betrokken te zijn bij een kerk of geloofsgemeenschap; iedereen is welkom. We gaan ervan uit dat degene die adressen doorgeeft ook zorgt voor de bezorging van de pakketten.
Opgave van namen en adressen kan tot en met maandag 13 december 2021 via een mail aan werkgroepsamendelen@gmail.com
U ontvangt tijdig bericht over datum en tijdstip van uitgifte van de pakketten.
Mogen we op uw medewerking én bijdrage rekenen?
Bedankt, ‘Werkgroep Samen Delen’