Hardenberg

Meimaand: Mariamaand

Een parochiaan liet mij een foto zien op haar telefoon: een prachtig beeld van Maria met haar zoon Jezus op haar arm.
Dat beeld had een plaatsje gekregen in haar tuinhuisje, daar had ze een hoekje ingericht speciaal voor Maria. Een soort van heel klein kapelletje was het geworden.
Ze vertelde geëmotioneerd dat ze kortgeleden acht mensen uit haar familie en kennissenkring had verloren.
En ja, dat is wel heel veel. Te veel. Hoe ga je om met zoveel verdriet?
Ze had daarom toch maar eens acht kaarsjes tegelijk bij Maria aangestoken.
Maria, die alle pijn en verdriet van mensen begrijpt.
Maria, Troosteres der bedroefden.
De Bijbel reikt weinig woorden aan van Maria.
Twee beelden van haar die iedereen kent:
-Maria als jonge vrouw met haar kind op haar arm.
-Maria als vrouw van smarten, met haar dode zoon in haar armen. De Pieta.
Zij, die er eerder was dan haar zoon. Het leven van Jezus was ingebed in het hare. Zij heeft zijn leven op de voet gevolgd en zijn dood nog zo`n veertien jaar overleefd.
Maria is leerling van Jezus geworden; na de bruiloft van Kana ging zij met hem mee.
Aan het Kruis sprak Jezus de volgende woorden tot zijn moeder: “vrouw, dit is uw zoon.’ En tegen zijn geliefde leerling: dat is je moeder.”
Jezus gaf Maria de opdracht moeder te zijn van de leerling. En zoals die leerling haar aannam als moeder, zo mogen wij Maria ook aannemen als moeder.
Of wij nu op bedevaart gaan, de rozenkrans bidden of een Maria altaartje hebben in onze achtertuin, Maria is altijd dichtbij. Alles begrijpt zij, alles mogen we bij haar neerleggen.
Een mooie meimaand gewenst!

Pastor Marga klein Overmeen