Hardenberg

Bezinning

Wees geneigd om goed te doen,
sta gereed voor al degenen die u nodig hebben
en stel iedereen tevreden
voor zover ge dat kunt doen
zonder u te verlagen.
Wees blij met de blijden,
ween met de wenenden,
verdraag hen die u nodig hebben,
wees toegewijd voor de zieken
en mild voor de behoeftigen
en wees één in uw geest,
buiten al de schepselen.

Hadewijch