Hardenberg

Afscheid pastor Joop Butti

Beste parochianen,

Zoals U allen zult weten, heeft pastor Joop Butti onlangs (september 2023) de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit betekent dat hij zijn werkzaamheden in onze Emmanuelparochie heeft beëindigd.

In de geloofsgemeenschappen van onze parochie is dankbaar stil gestaan bij al het goede werk, dat pastor Butti sinds 2006 in onze parochie heeft gedaan. Ook als parochiebestuur en pastoraal team zijn we pastor Butti zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en pastorale betrokkenheid in onze Emmanuelparochie.

In de tijd die komen gaat, zal pastor Joop Butti uitsluitend op verzoek van het pastoraal team pastoraal actief zijn, of – bij bijzondere gelegenheden, zoals liturgie – met instemming van het pastoraal team.

Wel kan Joop Butti zijn filosofiecursussen in de verschillende parochiecentra voortzetten. Het is aan de locaties om dit verder met Joop af te stemmen.

Wij wensen Joop Butti heel veel zegen en alle goeds.

Namens pastoraal team en parochiebestuur,

                       Pastoor André Monninkhof