Hardenberg

Kerstactie “Samen Delen 2023”

Mededeling RK-GG St. Stephanus – Emmanuelparochie te Hardenberg

Kerstactie “Samen Delen 2023”

Net als voorgaande jaren doen we als RK-geloofsgemeenschap ook dit jaar weer mee aan de kerstpakkettenactie “Samen Delen” van de gezamenlijke kerken in Hardenberg.

Ook dit jaar gaan we weer fysiek producten inzamelen. Dit kan vanaf volgende week zondag 3 t/m zondag 17 december a.s. in onze kerk, of op maandag 18 december in de Schakel naast de Höftekerk.

Let u alstublief op de THT-datum van de producten? De pakketten mogen geen ‘over-de-datum’ producten of alcoholische dranken bevatten.

Als u een adres wilt doorgeven waar een kerstpakket van “Samen Delen” welkom is, dan kunt u dit tot en met 10 december a.s. nog doorgeven op:
caritashardenberg@emmanuelparochie.nl
of persoonlijk / telefonisch bij één van onze PCI-leden: Liesbeth, Maria of Michel.

De contactinformatie is te vinden in het kerkblad en op de website van onze geloofsgemeenschap.

Hartelijk dank voor uw gaven namens Caritas-werkgroep Hardenberg