Dalfsen

Wijziging benoeming pastor Butti

Op 7 september a.s. bereikt pastor Butti de pensioengerechtigde leeftijd. Voor een pastoraal werker betekent dit dat hij niet langer ´als pastor´ actief kan zijn in de parochie.

Omdat pastor Butti na zijn pensionering ‘niet achter de geraniums wil gaan zitten’, is hij op zoek gegaan naar ander werk en dat heeft hij – sneller dan gedacht – gevonden. Hij is momenteel als geestelijk verzorger in deeltijd in dienst bij een zorginstelling in Twente.

Per 1 december 2022 heeft de Bisschop aan pastor Butti deeltijdontslag verleend voor 16 uur per week. Pastor Butti werkt tot aan zijn pensionering nog 22 uur voor onze parochie. Hij zal o.a. nog één keer per maand voorgaan in weekendvieringen en ook de avonden in het kader van Inzicht&Uitzicht begeleiden. Ook onderhoudt hij zijn lopende pastorale contacten. Zijn overige taken zijn overgenomen door pastor Ria Doornbusch.

Wij zijn blij dat pastor Butti tot 7 september voor onze parochie in deeltijd dienstbaar en actief wil blijven en wensen hem veel succes en voldoening in zijn nieuwe werkkring.

Als parochie zullen we op vrijdagavond 8 september a.s. afscheid van pastor Butti nemen. Hierover zult u te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

Parochiebestuur en pastoresteam