Dalfsen

Wat goed is om te weten

Overlijden:
Bij het overlijden van uw naaste neemt u contact op met Inge Haarman
Bel. of app: 06 – 13190386 E-mail: inge@rkkerkdalfsen.nl

Ziekenzalving:
Voor het maken van een afspraak voor het ontvangen van de ziekenzalving neemt u contact op met
Pastoor Monninkhof Bel. 06-22786151

Bereikbaarheid pastores:
Voor dringende pastorale hulp kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team.
Klik hier voor het overzicht van het pastoraal team en hun bereikbaarheid.

Aanmelding voor dopen:
Pastoor Monninkhof
Tel.: 06-22786151

Coördinatie misdienaars en misdienettes De Toogdragers:
Rens Bosma
Bel of app: 06-27520135

Bloemengroep
Ria van der Vegt 0529-434606
bgg
Mariet Booijink 0529-431893