Dalfsen

In- en uitschrijven bij de H.Cyriacuskerk en/of RK kerk Nederland

In- en uitschrijven:

Procedure: Procedure In Uitschrijven RKkerk

Wilt u lid worden van onze H. Cyriacuskerk? Inschrijven bij onze locatie kan via leden@rkkerkdalfsen.nl
Daarbij kunt u aangeven of u ons parochieblad Hernieuwing wilt ontvangen.

Voorbeeldformulier voor kerkverlating: Voorbeeldformulier Verzoek Tot Kerkverlating
Het verzoek tot kerkverlating richt u aan pastoor Monninkhof via brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Vragen Sila registratie:  http://sila.nl/3-Vragen/02-SILA-registratie-einde.html