Dalfsen

Organisatie

Voorzitter/ gebouwenbeheer Jos Ramaker voorzitter@rkkerkdalfsen.nl

Pastorale zaken Inge Haarman inge@rkkerkdalfsen.nl

Financieel beheer financieelbeheer@rkkerkdalfsen.nl

 

Bankrelatie H. Cyriacus Dalfsen: NL 88 RABO 0312846460
NL 80RABO 0312819250(PCI)
RSIN-nummer :
(dit nummer gebruiken voor aftrekken gift)
ANBI-nummer 

Locatiecoördinatoren

dit is

Locatie Dalfsen

ga naar