Dalfsen

Wijkcontactpersonen

Coördinatie Wijkcontactpersonen

Voorzitter Jeanne Bontje 0529-432381 agbontje@home.nl
Secretaris/ penningmeester Annelies Koggel 0529-433703 lenhkoggel@ziggo.nl
Senioren/ coördinatie Kruisje Rikie Melenhorst tel.432592 rikiemelenhorst@hotmail.com
Nieuwleusen Willy Koopman tel.052482627
Verjaardagen/ bezoek elders Riky Veltien
Afgevaardigde PCI Herma Bremmer tel.0529-434157

 

Organisatie
De H. Cyriacusparochie telt 35 wijken in Dalfsen en Nieuwleusen, die elk één of twee wijkcontactpersonen hebben.
De hoofdtaak van deze parochianen is contact te onderhouden met de medeparochianen in hun wijk. Ze geven informatie en maken nieuwe parochianen wegwijs in de parochie. Wijkcontactpersonen vormen een belangrijke schakel in de parochiegemeenschap.
 
Persoonlijke taken wijkcontactpersonen
Wijkcontactpersonen brengen een bezoek of sturen een kaartje aan langdurige zieken, zowel thuis als in het ziekenhuis, bij geboorte, verjaardagen of andere gelegenheden.
Zij moeten natuurlijk wel op de hoogte zijn van deze feiten. Heeft u iets te te melden of weet u dit van iemand in uw omgeving laat het hen dan weten.
Deze informatie kunt u ook doorgeven aan Jeanne Bontje of Annelies Koggel.
Wijkcontactpersonen nemen in voorkomende gevallen taken van elkaar over.
 
Speciale taken van de wijkcontactpersonen

  • De bezorging van de enveloppen met bijlagen van de actie Kerkbalans en eventueel de inzameling van de retourenveloppen.                                 
  • De bezorging van de paasattentie en de kerstkaart namens de parochie, bij senioren boven de 80 jaar, zieken en in gezinnen waar het afgelopen jaar iemand is overleden.        
  • De verspreiding van de uitnodigingen voor de seniorenvieringen, die georganiseerd worden door de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Alle 80 plussers krijgen hiervoor een uitnodiging.Alle andere senioren zijn ook van harte welkom.
  • De verzending van felicitatiekaarten bij de Eerste H. Communie en het Vormsel.
  • De bezorging van het parochieblad Hernieuwing. Dit wordt door velen gedaan samen met andere parochianen                                                                                                                                   
  • Annelies Koggel coördineert de bezorging van het parochieblad. Zij is bereikbaar via lenhkoggel@ziggo.nl

Werkgroep wijkcontactpersonen
De wijkcontactpersonen kennen een werkgroep die de wijkcontactpersonen begeleidt. Deze werkgroep bestaat uit 6 personen. Tijdens de vergaderingen worden onderlinge ervaringen uitgewisseld. De werkgroep bespreekt de problemen en zet nieuwe ontwikkelingen in gang.
De werkgroep draagt de verantwoordelijkheid voor de activiteiten, ondersteunt de wijkcontactpersonen die tijdelijk niet kunnen meedraaien en geeft informatie door vanuit andere parochiële werkgroepen.
Na elke werkgroepvergadering wordt onder de wijkcontactpersonen een nieuwsbrief verspreid met de belangrijkste punten uit de werkgroepvergadering.                       
De privacyrichtlijnen worden hierbij strikt nageleefd.

Gedicht: Ik geloof in een levende parochie

Ik geloof in een levende parochie,
waar iedereen zich thuis voelt,
waar mensen ontvangen worden als gasten,
waar men begaan is met elkaar.

Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,
die op zoek is naar de eenzame mens,
die de zieke aandacht geeft
en waar oudere mensen worden ondersteund.

Ik geloof in een levende gemeenschap,
waar kinderen welkom zijn.
waar plaats is voor rusteloze zoekers
en waar jongeren een oase vinden van rust,
even ‘pauze’ kunnen houden.

Ik geloof in een levende parochie,
die beademd wordt door de geestkracht van Jezus
en waar iedereen tegen elkaar zegt:
‘Ik ben er voor jou.’

(René Hornikx, Adem van ons leven. Kok 2008)