Dalfsen

Tarieven

Bankrekeningnummers

Emmanuelparochie inzake H. Cyriacuskerk Dalfsen NL88RABO0312846460
Kerkbalans                inzake H. Cyriacuskerk Dalfsen NL75RABO0312818661   

Overlijden:
Bij het overlijden van uw naaste neemt u contact op met Inge Haarman
Bel. of app: 06 – 13190386
E-mail: inge@rkkerkdalfsen.nl

dit is

Locatie Dalfsen

ga naar