Dalfsen

Uitnodiging Chrismamis

De Chrismamis is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, mede omdat wij dan met vertegenwoordigers van al onze parochies en locaties bijeen zijn rond Christus, onze Heer en Herder. Met elkaar zullen we in het bijzonder ook bidden voor vrede en gerechtigheid voor Oekraïne en in heel de wereld.

Datum:      woensdag in de Goede Week: 5 april 2023
Adres:        Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn
Aanvang:  19.00 uur

Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding.

Klik hier voor de uitnodigingsbrief