Dalfsen

Met de Heilige Christoffel op weg

Wat neem je mee en wat neem je niet mee op vakantie? Het is een vraag die veelal gesteld wordt in deze periode van het jaar, vakantietijd. Wie weet bent u al onderweg naar uw
vakantiebestemming.
Of, u bent nog aan het twijfelen op de laatste gegevens en neemt dan de  beslissing wat goed is.
Het zijn allemaal afwegingen in deze tijd van ons bestaan. En toch, ook in deze vakantieperiode kan onze traditie houvast bieden. U heeft vast wel eens gehoord van de Heilige Christoffel, de ‘reisheilige’. Hij gaat meestal onze weg vergezellen aan een sleutelhanger en natuurlijk in ons hart.
Wie is nu die ‘beschermheilige’ waar we zomaar op mogen vertrouwen?
Volgens een bekende laatmiddeleeuwse legende, heette Christoffel aanvankelijk Reprobus. Omdat hij vanwege zijn lengte bekend staat als reus, geeft een kluizenaar hem op een dag de raad reizigers te helpen bij het oversteken van een woeste rivier. Reprobus is namelijk zo groot, dat hij de reizigers eenvoudig op zijn schouders kan dragen en droog naar de overkant lopen. Tijdens een nacht wordt de reus bezocht door een kind dat hem laat weten óók graag naar de overkant gedragen te worden.
Een ogenschijnlijk makkelijk klusje, maar tijdens de overtocht wordt het kind plotseling ondraaglijk zwaar. Als Reprobus de overkant eindelijk heeft bereikt, vertelt het kind hem dat hij zojuist Christus met alle zonden van de wereld heeft gedragen.

Het pastorale team wenst u allen een zorgeloze vakantieperiode, waar u zich ook bevindt, waarbij we mogen weten dat we ons gedragen mogen voelen door de Heilige Christoffel.

Pastor Ria Doornbusch