Dalfsen

Aangeraakt

Met een groepje parochianen boog ik me over het verhaal van de bloedvloeiende vrouw.
De vrouw die de mantel van Jezus aanraakte en zo op genezing hoopte.
Via geleide-meditatie wilden wij op het spoor komen wat dat verhaal met ons zou doen: wat zou het ons vertellen?
Geleide-meditatie is een werkwijze, een vorm om in contact te komen met een verhaal.
Maar dan via je eigen ‘verbeelding’. Je stapt in het verhaal om op die wijze dat wat er gebeurt mee te maken: we bevonden ons tussen de mensenmenigte die Jezus volgde. We stonden naast de vrouw die het aandurfde de mantel van Jezus aan te raken.
Na die mediatie stelde ik de groep de vraag: ‘zou jij Hem ook aan durven of willen raken? ‘
Toen zij elkaar hun bevindingen vertelden, stuitte ik op iets bijzonders; allen hadden weg gewild uit de drukte, weg uit de menigte die om Jezus heen was. In plaats van het dichterbij willen komen, had de meditatie teweeg gebracht dat zij de rust wilden opzoeken, niet de drukte.
Het is nu december, we bevinden ons in de Adventstijd. De dagen worden steeds nog korter, de duisternis lijkt grip te krijgen op menigeen.
We wachten op het licht, in het bijzonder op het Licht dat over ons zal komen met Kerst.
Wachten lijkt passief te zijn; rustig blijven zitten en afwachten wat er komen gaat.
Met de geleide-mediatie leek de groep vooral de hectiek te willen ontvluchten.
Om wellicht op een ander, beter moment door Hem aangeraakt te willen worden.
Misschien liet de mediatie hen zien dat juist drukte met zich mee brengt dat je niet te allen tijde zomaar ergens klaar voor kunt zijn.
Het kwam mij voor dat er iets van voorbereiding nodig is om Hem te ontmoeten. Om Hem aan te kunnen raken. Of juist andersom: om door Hem aangeraakt te worden.
De Adventstijd wil ons helpen om ons in alle rust voor te bereiden op Zijn komst. Om dan als mens er klaar voor te zijn (aan)geraakt te worden. Door Hem, die het Licht der wereld genoemd zal worden. Door Hem, die alle duisternis wegneemt.
Ik wens ons allen een rustige voorbereiding toe op Zijn komst.
Pastor Marga klein Overmeen