De Belte

Inzicht & Uitzicht 2021- 2021

Inzicht & Uitzicht is het catechese programma van de Emmanuëlparochie.

Vanwege Corona konden de meeste activiteiten van het vorige programma 2020-2021 helaas niet doorgaan. Velen hebben de bijeenkomsten met de combinatie van gezelligheid en diepgang gemist. Leren houdt een mens geestelijk in beweging en de onderlinge contacten zijn als voedsel voor de ziel.

Helaas is het ook op dit moment nog steeds niet zeker of dit nieuwe programma wel kan worden uitgevoerd. Nog steeds geldt dat uw veiligheid voor alles moet gaan. Voor deelname aan de bijeenkomsten geldt in elk geval dat U volledig gevaccineerd moet zijn of een verklaring moet overleggen dat U eerder covid-19 hebt gehad.

De activiteiten zijn veelzijdig en de bijeenkomsten zijn gespreid over de parochie. Mocht U willen deelnemen, maar niet over eigen vervoer beschikken, geef dit dan aan. Soms is het mogelijk om met een andere deelnemer mee te rijden.

Naast de lokale activiteiten zijn er ook een paar reizen opgenomen in dit programma. Of die te zijner tijd doorgang kunnen vinden, is afhankelijk van de ontwikkelingen rond Corona. Ze staan wel op het programma. Niet geschoten, is altijd mis!

Met het verschijnen van dit programma drukken we met alle onzekerheid ons vertrouwen uit in de toekomst en hopen er het beste van. We zijn blij dat wij u dit nieuwe programma mogen aanbieden en hopen U te mogen ontmoeten op de activiteiten en wensen alle deelnemers veel genoegen en wijsheid toe.

U kunt zich opgeven met behulp van het opgave formulier dat hieronder te downloaden is.

De voorbereidingsgroep,
Gidion van Tongeren
Pastor Joop Butti

Klik hier voor de digitale brochure / Seizoen 2021-2022

Klik hier voor het opgaveformulier