De Belte

Nieuwsarchief

Allerzielen 2023

Het was een prachtige viering, voorgegaan door pastor A. Wenker en diaken Richard Meijer. Het Fatimakoor heeft gezongen; 16 aanwezigen van het koor. In de kerk zaten 75 personen. Na de viering gingen we naar het kerkhof; het was droog en de wind ging behoorlijk tekeer. De diaken heeft de

Lees verder »

Nationale Roepingenweek 2023

Van zondag 5 t/m zaterdag 11 november zijn er in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat.

Lees verder »

Together

De Katholieke Vereniging voor Oecumene vraagt uw aandacht en betrokkenheid voor de bijeenkomst van jongvolwassenen in Rome aan de vooravond van de synode aldaar.

Lees verder »

Afscheid pastor Butti op de Belte

Zaterdag 12 augustus was het de laatste keer dat pastor Butti op de Belte voorging. Dit wilden wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. In overleg met pastor Butti hadden wij een gezellig samenzijn georganiseerd in de Zandbelt. Ondanks de vakantieperiode was er een mooi aantal parochianen. Middels een extra collectes

Lees verder »