De Belte

Nieuwsarchief

Brief voor de Veertigdagentijd 2021 Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht   Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een

Lees verder »

Aswoensdag Gebedskaart

Een gebedskaart voor Aswoensdag van het bisdom Roermond. Open deze pagina hier (klik op Read more) en  daarna op de nieuwe pagina op de volgende link: Aswoensdag Gebedskaart

Lees verder »

Aanvullend Communiqué – dinsdag 9 februari 2021

Beste parochianen, Hierbij schrijf ik U over de vieringen in onze parochiekerken die na dinsdag 9 februari zullen plaatsvinden. Zoals vermeld in ons vorig communiqué van 28 januari hebben het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie toen besloten dat in onze parochiekerken in ieder geval tot 9 februari

Lees verder »

Ziekte en herstel van pastor Hans de Vries

Beste parochianen, Eind oktober ben ik gevallen. Onderzoek in het ziekenhuis leerde dat ik bij die val een zware hersenschudding heb opgelopen en dat er wellicht sprake was van een epileptische aanval. Ik wacht nu op nader onderzoek om te bepalen of deze epileptische aanval eenmalig is geweest of niet.

Lees verder »

Kerststal & Kerst 2020 de Belte

Onze mooie kerststal staat weer! ???? Kerstavond is er helaas geen viering. 2e Kerstdag om 10.00 uur wel, morgen (22 december) tussen 10.00-12.00 uur kunnen jullie je hiervoor opgeven, zie de Fatimabode voor meer informatie. 1e en 2e Kerstdag is de kerk geopend van 14.00-16.00 uur en kun je onze

Lees verder »

Vieringen met kerst in de Emmanuëlparochie

Communiqué woensdag 16 december 2020 Beste parochianen, Gisteren (woensdag 16 december) kwam er een bericht binnen van onze Bisschoppen over de vieringen met Kerst. In dit bericht staat, dat de Bisschoppen besloten hebben, dat er op Kerstavond geen publieke vieringen zullen plaatsvinden. Verder geven de Bisschoppen aan, dat er op

Lees verder »

Over de Helft

We naderen de derde zondag van de Advent. Over de helft zijn we dan. Zondag Gaudete (verheugt u) wordt deze derde zondag genoemd. Het derde kaarsje op de Adventskrans zal aangestoken worden. Al weer iets meer licht. We kijken uit naar de komst van het Kerstkind: het Licht in ons

Lees verder »

Een woord voor Kerstmis van onze Aartsbisschop

Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer, Al sinds maart beheerst het coronavirus ons leven. Gelukkig horen we inmiddels steeds meer hoopvolle berichten over vaccins tegen dit virus. Hopelijk zal er uiteindelijk voor iedereen in de loop van 2021 een vaccin beschikbaar zijn dat ons bevrijdt van de coronaviruspandemie.

Lees verder »

Bijeenkomsten activiteitenprogramma afgelast – update

Beste mensen, om verspreiding van het Coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen, zijn alle bijeenkomsten van het activiteitenprogramma tot het eind van dit jaar geannuleerd. In januari 2021 zal bekeken worden of en hoe de activiteiten weer kunnen worden opgestart. We houden U via deze website op de hoogte.

Lees verder »

Allerzielen 2020, maar dan anders….

Allerzielen 2020, maar dan anders…. Géén viering, géén mensen in de kerk, maar wat was het bijzonder. Velen hebben maandag 2 november, zowel overdag als ’s avonds tot 20.30 uur het kerkhof bezocht om een lichtje/bloem te plaatsen op het graf van de dierbare overledenen. Even stilstaan en teruggaan in

Lees verder »

Bijeenkomsten activiteitenprogramma afgelast

Beste mensen, vanwege de ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten van het activiteitenprogramma tot 1 november afgelast. We hopen dat de ontwikkelingen in de komende weken het mogelijk maken dat alle activiteiten in november weer kunnen doorgaan. We houden U via deze website op de hoogte.

Lees verder »

Allerzielen 2020

Allerzielen 2020 Naar aanleiding van de aangescherpte corona-maatregelen hebben wij een drastisch besluit moeten nemen betreffende de viering van Allerzielen. Tot onze grote spijt delen wij u mede, dat er geen viering in de kerk kan plaatsvinden. Volgens de regels mogen we slechts 30 bezoekers in de kerk ontvangen. Toch

Lees verder »

MEDEDELING VOORZORGEN TEGEN CORONA

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen, ook in ons gebied, schrikbarend opgelopen. Naar aanleiding van het overleg, dat de gezamenlijke kerken hierover hebben gevoerd met minister Grapperhaus, sluiten we ons als Emmanuelparochie aan bij de oproep van onze Bisschoppen tot het treffen van nadere voorzorgen om verdere verspreiding

Lees verder »

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogamma Emmanuelparochie

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie De tweede uitgave van ‘Inzicht & Uitzicht” hebt u misschien al ontvangen of ontvangt u binnenkort. Gidion van Tongeren, Helga Baars en pastor Noordink hebben weer een zeer gevarieerd programma samengesteld. In oktober zijn de volgende activiteiten gepland (voor meer informatie zie de brochure en

Lees verder »

Communievieringen

Op 21 september hebben wij als pastoraal team van ons Aartsbisdom bericht gekregen, dat diakens en pastoraal werkers weer woord- en communievieringen kunnen leiden. Als pastoraal team hebben wij daarom besloten, dat met ingang van het weekend van 3 en 4 oktober aanstaande, tijdens gebedsvieringen onder leiding van een pastoraal

Lees verder »

Jaarvergadering 2020 uitgesteld

De jaarvergadering van 2020 is tot nader order uitgesteld i.v.m. de coronacrisis. Deze zou eigenlijk in oktober plaatsvinden. Wanneer er meer bekend wordt hierover gecommuniceerd. Locatieraad de Belte

Lees verder »

Rozenkrans bidden

Op donderdag 1 en donderdag 15 oktober is er gelegenheid om de Rozenkrans te bidden in onze kerk. Van 19.00 tot ongeveer 19.30 uur.

Lees verder »

Wij zoeken nieuwe leden voor ons parochiebestuur!

Bestuursleden gezocht Beste parochianen, Op dinsdag 15 september hebben we als parochiebestuur, pastoraal team en leden van de locatieraden onze verlate voorjaarsbijeenkomst gehouden. En ondanks grote zorgen, werd het een zeer geëngageerde en hoopvolle vergadering. In onze parochie is er nog heel wat ‘leven in de brouwerij’! We hebben U

Lees verder »

Vooraankondiging schoonmaak kerk OLV van Fatima en de Zandbelt

Als alles volgens planning verloopt willen we maandag 26 oktober (vanaf 09.30 uur) en voor zover nodig dinsdag 27 oktober de kerk en De Zandbelt schoonmaken. Alles natuurlijk op een veilige 1,5 meter afstand. We hopen dat hierbij vele vrijwilligers aanwezig zullen zijn. “Vele handen maakt licht werk”.   Locatieraad

Lees verder »

Oogstdank feest Slagharen

In het weekend van 26 en 27 september is de kerk weer prachtig versierd ivm het jaarlijkse Oogstdankfeest. De bloemengroep is al weer druk bezig met de voorbereiding hiervoor, door producten, die van het land komen, te verzamelen en te verwerken in de versieringen. Ook is er een expositie van

Lees verder »

Bericht communie uitreiken

Voor de locatieraden en pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie. In ons communiqué van 14 juli jl. meldden wij als pastoraal team, dat wij met communie uitreiken ook in de andere kerken van onze parochie wilden wachten tot 1 september aanstaande. De reden hiervan is, dat wij als pastoraal team eerst ervaring

Lees verder »

Gerard Noordink veertig jaar werkzaam in het pastoraat

Komende zaterdag, 1 augustus, is het precies veertig jaar geleden dat pastor Gerard Noordink begon aan zijn eerste functie in het pastoraat. Vanwege de vakantietijd, zullen we op deze dag op bescheiden wijze aandacht besteden aan dit jubileum. Op zondagmorgen 27 september aanstaande zal in een eucharistieviering in de RK

Lees verder »

Communiqué 14 juli 2020

Inleiding Op vrijdag 10 juli jl. zijn er een aangepast protocol verschenen van onze Bisschoppen met betrekking tot het kerkelijk leven op anderhalve meter. Dit protocol zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Dit nieuwe protocol van onze Bisschoppen houdt op enkele punten een verruiming in van de bestaande

Lees verder »

Vooraankondiging Sams Kledingactie

Wij willen u nu reeds laten weten dat de Sams kledingactie op zaterdag 26 september zal plaatsvinden bij onze kerk. Een vriendelijk verzoek om uw zakken met (oude) kleding te bewaren tot die datum. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Lees verder »

Processie gaat niet door 23 augustus

De geplande processie op zondag 23 augustus kan helaas niet doorgaan vanwege corona. Ook het geplande koffiedrinken na afloop komt hierbij te vervallen. Echter die morgen is er wel een speciale viering in de OLV van Fatimakerk de Belte. Er zal dan een eucharistieviering plaatsvinden met Pastor De Vries. Let

Lees verder »