De Belte

Organisatie

Locatieraad

Ben Nijhof ( voorzitter)
Tel.: 06 30939220

Gine Harink (secretaris)
Tel.: 06 8171 4597
Email: fam.harink@solcon.nl

Karin Kleinheerenbrink (penningmeester)
Tel.: 0523- 683743

Pastoraatsgroep

Vacant – profieldrager gemeenschapsopbouw

Vacant – profieldrager liturgie

Chantal Werink – profieldrager catechese
Email: chantalwerink@hotmail.com

Janny Sieljes- profieldrager diaconie
Tel.: 0524 – 571757

Secretariaat

Het parochiesecretariaat is iedere dondermorgen geopend van 10.00-11.30u. met uitzondering van de kerstvakantie en de zomervakantie. Dit staat vermeldt in de Fatimabode.

U bent van harte welkom voor het opgeven van misintenties, voor vragen en suggesties. Maar ook voor een praatje bent u van harte welkom.

De koffie staat klaar.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen. U kunt ook bellen. Tel.: 06 17518453

Verhuur parochiezaal

De parochiezaal wordt verhuurd voor het houden van verjaardagen, jubileumfeesten, communiefeesten, vormselfeesten enz.
Contactpersoon: Ben Nijhof tel: 0528-351227