De Belte

Vieringen

Pastores
Pastoor André Monnikhof (AM)
Pastoraal Werkster Marga klein-Overmeen (MO)
Pastoraal Werker Joop Butti
(JB)

Ondersteuning
Emeritus Anton Wenker MHM, priester-missionaris (AW)

Type viering
EV : Eucharistieviering
CV : Woord- & Communieviering
BV : Boeteviering
Oec. viering: Oecumenische viering
H.Lof : Heilig Lof (Viering met Eucharistische Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament) 

Bekijk hier het meest actuele vieringenrooster