De Belte

Liturgie

Liturgische vieringen

Zaterdag 19.00u. of Zondag 9.00u.
Bijzonder vieringen worden aangegeven in het parochieblad. Deze beginnen meestal om 10.00u

Doopsel

Wanneer u uw kind wilt laten dopen kunt u daarover contact opnemen met Ineke Tubben e-mail: wintimebuurman@hotmail.com in overleg wordt dan een datum bepaald . Aan het doopsel gaat een gesprek vooraf met de ouders over de betekenis en vormgeving van de doopviering.

Huwelijk

Voor een kerkelijk huwelijk in onze kerk kunt u contact opnemen met één van de priester van het pastorale team. Met hem worden de regelingen getroffen die nodig zijn.

Kosters

De kosters in onze parochie, dragen zorg voor een goed verloop van de vieringen. 

Misdienaars/ actolieten

Misdienaars en acolieten. In onze parochie assisteren misdienaars en acolieten tijdens de vieringen. Iedereen die de eerste H. Communie heeft gevierd kan misdienaar/misdienette worden. Lijkt dit je leuk? Neem dan contact op met Chantal Werink.

Koren

Gemengd zangkoor:
Het Fatimakoor verzorgt de zang van de Eucharistievieringen , bij Avondwake en rouw- en trouw vieringen. De wekelijkse repetitie is op donderdagavond van 20.00-22.00u. in de kerk.
Contactpersoon: mevr. M. Teunissen Tel.: 0523-684488

Lectoren en lectrices

Tijdens de vieringen assisteert de lector/lectrice de celebrant door het voorlezen van de 1e en 2e lezing, de voorbede en de mededelingen.

Avondwake en uitvaart

Aan de vooravond van de uitvaartdienst wordt er in onze kerk een avondwake gehouden waarin enkele parochianen voorgaan. Door de voorgangers wordt contact opgenomen met de nabestaanden/familie van de overledene. Samen wordt er invulling gegeven aan de dienst van de wake. Indien mogelijk wordt er met wensen van de familie rekening gehouden. Het gaat erom het verdriet samen vorm te geven en ondersteuning te bieden bij de voorbereiding voor de uitvaart en begrafenis c.q. crematie. 

Contactpersoon: Mevr. T. Meijer Tel.: 0523-683356

Werkgroep kerk versieren

Er zijn veel vrijwilligsters die zich bezig houden met de versiering van de kerk. Steeds 2 weken achter elkaar en zijn dan één keer in de 20 weken aan de beurt. 

Contactpersoon: mevr. L. Wibiër Tel.: 0523-682098