De Belte

Begraafplaats

Begraafplaats

Het parochiebestuur voert het beheer over de begraafplaats. De begrafenissen op ons kerkhof dienen te geschieden conform het kerkhofreglement. Het is tevens mogelijk om na crematie de urn te plaatsen in een urnengraf.

Tijdelijk contactpersoon rondom begrafenissen:
Ben Nijhof 06 30939220

Werkgroep kerkhofonderhoud

De werkgroep kerkhofonderhoud bestaat uit veel vrijwilligers die de verzorging van het kerkhof en de omgeving van de kerk onderhouden. Deze vrijwilligers zijn ingedeeld in groepen. Elke groep is elke 10 weken 2 weken achter elkaar aan de beurt en zorgt er dan voor dat alles goed wordt onderhouden. Indien u belangstelling heeft, bent u van harte welkom.

R.K. Begrafenisverening St. Barbara

De vereniging heeft ten doel de uitvaart van de overledene op waardige wijze te verzorgen. Zij tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en zonder oogmerk winst te behalen. De hulp en de diensten die de vereniging aan haar leden verleent, bestaan in het vervullen van verschillende door de wet, gemeenteverordening en plaatselijk gebruik gevorderde formaliteiten en handelingen in verband met overlijden.
Uitvaartverzorger: mevr. F. Osseforth Tel.: 06-52621701
Contactpersoon: Gerrit de Gooijer, penningmeester tel. 0523-681484