De Belte

Diaconie

Caritas

Caritas (voorheen R.K. Armenbestuur) is opgericht op 1-1-1965. Voor de beide parochies in Slagharen-De Belte. De parochiële charitatieve instelling heeft tot taak door het verwerven en beheren van middelen, de parochie in staat te stellen werken van christelijke charitas te beoefenen door:
• het behulpzaam zijn aan mensen die in (ernstige) financiële moeilijkheden verkeren
• ondersteuning van parochianen/mensen die als gevolg van in zichzelf gelegen onvolkomenheden in problemen zijn geraakt
• ondersteunen van de werkgroep zieken en bejaarden
• ondersteunen van kerkelijke werkgroepen

Ziekencommunie en zalving

Voor Ziekenzalving kunt u contact opnemen met één van de priesters van het pastorale team.

Werkgroep zieken en ouderen

Deze werkgroep organiseert jaarlijks de ziekendag in onze parochie en verzorgd een kerstpresentje voor de zieke en oudere parochianen.
Contactpersoon: mevr. L. Wibiër Tel.: 0523-682098

De Zonnebloem

De Zonnebloem is een van oorsprong katholieke nationale vereniging die tot doel heeft het bevorderen van het welzijn van zieken, gehandicapten en bejaarden van alle gezindten die dreigen te vereenzamen. Op 16 december 1970 is de afdeling Slagharen, Lutten en Schuinesloot opgericht. De belangrijkste taak van de vrijwilligers is het huisbezoek. Daarnaast organiseert de Zonnebloem ontspanningsmiddagen.