De Belte

Paastriduüm 2023

Nu ik dit schrijf, is het “Rosenmontag”, het carnavalsfeest is nog volop gaande. Maar overmorgen is het al weer Aswoensdag. Dan beginnen we aan de Veertigdagentijd. Dus wordt het tijd om vooruit te blikken naar Pasen. Want hierop gaan we ons in de komende weken voorbereiden.

Als pastoraal team zijn wij dit nieuwe jaar goed begonnen, want al op 12 januari jl. hebben we met de profieldragers liturgie uit onze elf locaties om de tafel gezeten om de vieringen in het komende Paastriduüm te bespreken. Het Paastriduüm betreft de avondvieringen op Witte Donderdag (6 april a.s.); Goede Vrijdag (7 april a.s.); en de Paaswake (zaterdagavond 8 april a.s.). In deze vieringen staan we stil bij de instelling van de eucharistie en het priesterschap (Witte Donderdag); het lijden en sterven van de Heer (Goede Vrijdag) en Zijn verrijzenis (Paaswake).

Ons ‘goede voornemen’ als pastoraal team is, om de vieringen in het Paastriduüm tot een gezamenlijk gebeuren te maken van alle elf de geloofsgemeenschappen in onze Emmanuelparochie. Omdat de vieringen in het Paastriduüm onder leiding staan van een priester, kunnen we in onze Emmanuel-parochie op drie plekken een Paastriduüm houden (in ons groot pastoraal team hebben we drie priesters). Dit jaar zal dit zijn in Slagharen, Ommen en Heino. 

Omdat we van deze vieringen een gezamenlijk gebeuren willen maken, nodigen we vrijwilligers van andere plekken, waar op genoemde dagen geen vieringen kunnen worden gehouden, van harte uit om mee te werken aan de vieringen in Slagharen, Ommen en Heino. Zo zullen lectoren, acolieten, misdienaars en waar mogelijk ook koren uit andere kerken, meewerken aan de vieringen in genoemde plaatsen. In de Paaswake zullen ook de Paaskaarsen van de plekken, waar geen eigen Paaswake kan zijn, plechtig worden gezegend.

Misschien mogen we het zo zeggen: ook de vieringen van het Paastriduüm staan in het teken van ‘samen sterk’. We staan ‘zij aan zij’ in de plechtige herdenking van lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus, maar in de Paaswake mogen we Zijn Licht aan elkaar doorgeven en meenemen naar onze eigen geloofsgemeenschap en ons eigen persoonlijk leven.

Als pastoraal team hopen we velen van U te mogen ontmoeten bij de vieringen van het Paastriduüm. Voor vervoer kunt U, indien nodig, aankloppen bij uw eigen lokale geloofsgemeenschap.

Verder wensen we U van harte een gezegende en inspirerende Veertigdagentijd.

Pastoraal team