De Belte

Korendag 23 september 2023 te Dedemsvaart

Beste koorleden van de Emmanuelparochie,

Het is al weer 5 jaar geleden dat er een korendag in de H. Nicolaaskerk te Liederholthuis heeft plaatsgevonden. De reacties waren toen erg posititief en we zijn benieuwd of er animo is om opnieuw een korendag te organiseren.

We hebben de korendag gepland op zaterdag 23 september 2023 bij de St. Vituskerk te Dedemsvaart. We willen deze dag muzikaal invullen van ca. 10:00 uur tot 16:00 uur.

Ieder koor zingt haar eigen repertoire. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal elk koor gemiddeld 20 à 30 minuten zingen. Voorkeur voor ochtend of middag kan aangegeven worden.

Voor de afwisseling is het de bedoeling om in de middag een gelegendheidskoor te vormen die de Lourdesmis gaat instuderen. Dit gelegenheidskoor zal deze mis zingen bij het 12½ jubileum van de Emmanuelparochie op zondag 5 november 2023.

We willen beginnen met een inventarisatie of er belangstelling is voor de korendag.

Graag uw reactie vóór 1 mei a.s. met een contactgegeven en een 06-nummer zodat we een App-groep kunnen aanmaken voor de snelle communicatie.

 

Een muzikale groet,

Korendagcommissie: Susan Huizendveld en pastor Ria Doornbusch

Mailadres: korendagstvitus2023@gmail.com