De Belte

Vier Hemelvaart en Pinksteren

Wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart en Pinksteren? Kennis over deze christelijke feesten is lang niet meer algemeen bekend en voor velen betekent het niet veel meer dan een paar vrije dagen. Op de website over christelijke hoogfeesten, vier.nu wordt onder meer uitgelegd wat en hoe christenen vieren met Hemelvaart en Pinksteren en welke tradities er mee verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld het bidden van een pinksternoveen.

Via vier.nu zijn op de pagina over Hemelvaart nu negen gebeden voor een pinksternoveen te downloaden. Het is gebruikelijk om met deze noveen op of net na Hemelvaartsdag te starten en negen dagen tot aan Pinksteren te bidden om de komst van de Heilige Geest. De gebeden zijn beschikbaar gemaakt via de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) door de Congregatie van de Heilige Geest.