Slagharen

Actie Kerkbalans 2020.

Beste parochiaan,

De actie Kerkbalans 2020 is weer van start gegaan. Het thema van de actie is: ‘Geef voor je kerk’. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan  onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit de actie Kerkbalans vormen de basis voor onze geloofsgemeenschap. Ook in 2020 doen wij weer een beroep op uw financiële bijdrage. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen.

De afgelopen jaren zien wij de inkomsten van de parochianen dalen en voor het eerst hebben wij over het afgelopen jaar  een negatief resultaat. De afspraak binnen de Emmanuelparochie is dat iedere geloofsgemeenschap zijn “eigen broek” moet kunnen ophouden.

Om onze geloofsgemeenschap in stand te kunnen houden  durven wij u de volgende vraag te stellen:

Wilt u eens overwegen om uw bijdrage voor 2020 te herzien en eventueel te verhogen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Locatieraad, Antoinette Kosse (voorzitter)