Slagharen

Gerard Boekel: nieuwe vice-voorzitter van de Emmanuëlparochie

Vanaf 1 april 2022 mag ik het stokje overnemen van Hermien Schoorlemmer als vice-voorzitter van onze Emmanuelparochie. Het afgelopen jaar heb ik al meegedraaid in het bestuur om al wat eerste ervaring op te doen. Ondanks dat ik de afgelopen jaren als profieldrager Gemeenschapsopbouw voor de locatie Hoonhorst al bestuurlijk actief was binnen de parochie, heb ik nog lang niet met iedereen kennis kunnen maken. Met een aanstellingstermijn van maximaal 8 jaren zal daar nog voldoende tijd voor zijn. Maar als eerste introductie, zal ik mijzelf verder voorstellen:

Zesenveertig jaar geleden ben ik geboren in de Groningse plaats Haren als oudste in een Nederlands Hervormd gezin. Op mijn tweede ben ik echter verhuisd naar het Zuid Limburgse Mheer, bijna het uiterste puntje van Nederland. In een klein Rooms Katholiek dorp met een kerk, een café en een school groeide ik op met heel veel lokale en religieuze tradities. Naast carnaval en dorpsfeesten werd daar bijvoorbeeld nog regelmatig processies gelopen door het dorp. Ook op school was er veel aandacht voor het Katholieke geloof. Ondanks dat ik toen nog wel in Eijsden protestant-christelijk gedoopt ben is in Limburg waarschijnlijk het zaadje al gepland voor mijn verdere weg in het leven.

Tijdens mijn studietijd leerde ik mijn vrouw Ingrid Diepman kennen en trouwen wij op 5 oktober 2001 in de H. Cyriacuskerk van Dalfsen. Ik was toen nog niet katholiek maar toonde mij al wel voldoende betrokken dat (toen nog) pastoor Woorts in onze huwelijksviering voorging.

Na eerst in Zwolle te hebben gewoond vestigden wij ons in Hoonhorst toen onze oudste zoon Hugo was geboren. Drie jaar later volgde onze tweede zoon Victor. Beiden werden in de H. Cyriacuskerk van respectievelijk Dalfsen en Hoonhorst gedoopt en gingen vervolgens naar de St. Cyriacusschool (ja, daar is hij weer 😊) in Hoonhorst. Kortom, langzaam aan richtte mijn leven zich steeds meer op het katholieke geloof en daarom besloot ik ook om mij op Eerste Pinksterdag te laten vormen, door pastoor Swijnenberg.

Ingrid zong inmiddels bij het koor Enjoy, de jongens deden hun Eerste Heilige communie en Vormsel, ik was voorzitter van de ouderraad van de St. Cyriacusschool en organiseerde bijvoorbeeld de paasvuurviering.  En zo rolde ik door naar het profieldragerschap Gemeenschapsopbouw in Hoonhorst.

Het is in de functie van vice-voorzitter mijn uitdaging om onze parochie samen met alle parochianen, locatieraden, pastorale team en parochiebestuur in deze turbulente tijden zicht te houden op wat echt belangrijk is, levendige geloofsgemeenschappen in alle locaties van onze parochie.
Als parochiebestuur kunnen wij zorgen voor de lijntjes, de parochianen en locatieraden kleuren het plaatje in!

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten en van gedachten te wisselen over de wijze waarop wij onze parochie toekomstbestendig maken!

Gerard Boekel