Slagharen

Verslag van de diocesane fase van het synodaal proces in het Aartsbisdom Utrecht

Voor het verslag KLIK HIER:

Verslag Diocesane Fase Synodaal Proces Aartsbisdom Utrecht

In dit document wordt op basis van de ingediende verslagen een samenvatting gegeven van de
gesprekken die in het Aartsbisdom Utrecht gevoerd zijn in parochies en in vergaderingen van priesters,
diakens en pastoraal werkers, van jongeren, van jonggehuwden en jonge ouders en van religieuzen en
met de gedelegeerde voor de oecumene in het kader van het synodaal proces ter voorbereiding op de
bisschoppensynode over synodaliteit in Rome in 2023.
In de gesprekken in de ‘diocesane fase’ van de synode was de centrale vraag hoe een synodale Kerk bij
de verkondiging van het Evangelie samen op weg gaat en welke stappen de Heilige Geest uitnodigt te
zetten om in dat ‘samen op weg gaan’ te groeien. Tien thema’s zijn voorgesteld door het secretariaat
van de Bisschoppensynode om deze centrale vraag te verdiepen. Uit deze thema’s heeft de Nederlandse
bisschoppenconferentie drie thema’s geselecteerd als bijzondere leidraad voor de bespreking, namelijk
‘vieren’, ‘medeverantwoordelijkheid voor de missie’ en ‘dialoog in Kerk en samenleving’. Deze drie
thema’s stonden in de gesprekken centraal. Enkele andere thema’s kwamen beknopt aan de orde.