Slagharen

Uitnodiging

 

Per 1 oktober 2022 is pastor Ria Doornbusch

door kardinaal Eijk benoemd

tot pastoraal werkster van de Emmanuelparochie.

 

Op vrijdag 28 oktober 2022 om 19.00 uur

wordt zij tijdens een feestelijke viering in de

Onze Lieve Vrouw van Fatima-kerk,

Geert Migchelsweg 4 te De Belte,

gepresenteerd door vicaris R.G.W. Cornelissen.


Na afloop van de viering is er in het parochiecentrum

gelegenheid voor ontmoeting en kennismaking

met pastor Ria Doornbusch.

 

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

 

 

Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie